Gjennomgått i samarbeid med Norsk nevrokirurgisk forening 02. januar 2023

Nevrokirurg

Som nevrokirurg er du lege med spesialisering i å operere i hjerne, nervesystem og ryggrad.

Arbeidsoppgaver

En nevrokirurg er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet nevrokirurgi.

Nevrokirurger driver først og fremst med kirurgisk behandling av hode- og nakkeskader, hjernehinneblødninger, svulster, medfødte misdannelser, infeksjoner, degenerative sykdommer (naturlige aldringsforandringer) i nakke og rygg, epilepsi, kroniske smerter og spasmer.

Vanlige arbeidsoppgaver for nevrokirurgen:

 • undersøke symptomer
 • stille diagnose med blant annet bildediagnostikk
 • vurdere fordeler og ulemper ved kirurgisk behandling
 • behandle sykdommer og operere pasienter
 • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
 • gjøre administrativt arbeid
 • oppdatere seg på, og gjennomføre ny forskning innenfor fagfeltet

Mange av tilstandene er alvorlige og krever øyeblikkelig behandling og overvåking.

Nevrokirurger har et nært samarbeid med spesialister i nevroradiologi og nevroanestesi.

I dette yrket må du være forberedt på å jobbe turnus, med vakter også på nattestid og i helger. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling.

Hvor jobber nevrokirurger?

De fleste nevrokirurger arbeider ved nevrokirurgiske avdelinger på offentlige region - og universitetssykehus. Noen få er ansatt på private sykehus, mens andre jobber med undervisning og forskning.

Intervjuer

Portrettbilde av en dame med kort, mørkt hår. Hun smiler og har på seg en lilla overdel. Det er grå bakgrunn på bildet.

Nevrokirurg

Ruby Mahesparan

Vi arbeider med sentralnervesystemet. Det er et område der selv små skader kan gi store konsekvenser. Det gjør at man må være utrolig nøye, være godt forberedt og ha høy kompetanse på området. Det er det som gjør faget veldig utfordrende og spennende forteller nevrokirurg Ruby Mahesparan.

Viktige egenskaper

Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker og ha evnen til å se hver pasient som et individ. Du må ha gode kommunikasjonsevner, være flink til å lytte og ha gode samarbeids- og formidlingsevner. En nevrokirurg må kunne takle øyeblikkelig hjelp-situasjoner, og kunne jobbe under stress og med stort ansvar. Som nevrokirurg må du også være nøyaktig og ha godt håndlag.

 

 

Lønn

Utdanning

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst syv og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune. De neste seks årene er spesialisering innen retningen du har valgt.

Det forventes at nevrokirurger gjennomfører full forskerutdanning og tar ph.d.-grad før, samtidig med, eller etter spesialistutdanningen. 

Mange finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

De vanligste jobbene blant medisinutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits
 • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
 • 763101 - Cand.med.-utdanning

Bedrifter som ansetter nevrokirurger

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med nevrokirurger

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2221108 - KIRURG

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.