Yrkesbeskrivelse

Nevrokirurg

Som nevrokirurg er du lege med spesialisering i å operere i hjerne, nervesystem og ryggmarg.

En nevrokirurg er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet nevrokirurgi.

Nevrokirurger driver først og fremst med operativ medisin, og behandler hode- og nakkeskader, hjernehinneblødninger, svulster, medfødte misdannelser, infeksjoner, degenerative sykdommer (naturlig slitasje) i nakke og rygg, epilepsi, kroniske smerter og spasmer.

Vanlige arbeidsoppgaver for nevrokirurgen:

  • undersøke symptomer
  • stille diagnose ved blant annet bildediagnostikk
  • vurdere belastende og risikable prosedyrer
  • behandle sykdommer og operere pasienter
  • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • gjøre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning innenfor fagfeltet

Mange av tilstandene er alvorlige og krever øyeblikkelig behandling og overvåking.

Nevrokirurger har et nært samarbeid med spesialister i nevroradiologi og nevroanestesi.

I dette yrket må du være forberedt på å jobbe turnus, med vakter også på nattestid og i helger. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling.

Hvor jobber nevrokirurger ?

De fleste nevrokirurger arbeider ved nevrokirurgiske avdelinger på offentlige sykehus. Noen få er ansatt på private sykehus, mens andre jobber med undervisning og forskning.

Personlige egenskaper

Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker og ha evnen til å se hver pasient som et individ. Du må ha gode kommunikasjonsevner, være flink til å lytte og ha gode samarbeids- og formidlingsevner. En nevrokirurg må kunne takle eventuelle krisesituasjoner og kunne jobbe under stress og med stort ansvar. Som nevrokirurg må du også være nøyaktig og ha godt håndlag.

 

 

Utdanning

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune. De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt.

De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Hva jobber medisinutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

  • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits
  • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
  • 763101 - Cand.med.-utdanning

Bedrifter

Nevrokirurg i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 23. april 2019, av Norsk nevrokirurgisk forening