Nettverksadministrator justerer kabel.
Yrkesbeskrivelse

Nettverks­administrator

favoritt ikon

En nettverksadministrator drifter og forbedrer datanettverk.

Som nettverksadministrator drifter du nettverk av middels vanskelighetsgrad. Du jobber systematisk for å forbedre ytelsen på systemer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en nettverksadministrator:

  • planlegge, installere og konfigurere nettverk
  • bidra til å løse tekniske problemer med for eksempel Ethernet, IP-adresse, LAN, e-post, operativsystem, server og fildeling
  • sikre at nettverkssikkerheten er ivaretatt, for eksempel at lokale nettverk er koblet opp sikkert mot internett og at brannmurteknologien er forsvarlig
  • nettverksdesign, planlegging og ledelse av IT-prosjekter

Nettverksadministratoren bør ha god kjennskap til og kunne sammenligne ulike tekniske løsninger for å sikre at bedriften har et optimalt nettverkssystem.

Det er nettverksadministratorens ansvar å kommunisere med nettverksarkitekter og eksterne leverandører.

Hvor jobber nettverksadministratorer?

Nettverksadministratorer er ansatt i store og mellomstore bedrifter.

Personlige egenskaper

Du har kontakt med kollegaer, kunder og leverandører, og må være flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig, og være i stand til å planlegge, ta beslutninger, lede og følge opp. I mange tilfeller må du kunne beherske teknisk engelsk, siden brukerveiledninger ofte er engelskspråklige. Evne til å takle omstilling og endring i et fagfelt i stadig utvikling er nødvendig. Videre bør du være initiativrik, målrettet og være i stand til å håndtere stress.

Utdanning

Det finnes flere veier til å bli nettverksadministrator. Du kan utdanne deg på videregående nivå, studere IT-administrasjon på fagskolenivå eller ta utdanning ved høgskoler og universiteter. Dataforeningen i Norge tilbyr EU-godkjent sertifisering som nettverksadministrator. 

Etter- og videreutdanning
Som IT-administrator vil du ofte bli tilbudt kompetanseheving, enten i regi av bedriftene selv, gjennom kurs og seminarer eller fag på høgskole og universitet som er skreddersydd videreutdanning av ansatte.

Hva er de vanligste utdanningene for nettverksadministratorer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Systemadministrator
Heltid
Alle sektorer
1 053 personer
285 personer
768 personer
Ca 307 kr
Ca 283 kr
Ca 316 kr
49 700 kr
45 810 kr
51 190 kr
596 400 kr
549 720 kr
614 280 kr
Ca 307 kr
Ca 283 kr
Ca 316 kr
49 700 kr
45 810 kr
51 190 kr
596 400 kr
549 720 kr
614 280 kr
Ca 330 kr
Ca 298 kr
Ca 342 kr
53 480 kr
48 350 kr
55 380 kr
641 760 kr
580 200 kr
664 560 kr
Ca 330 kr
Ca 298 kr
Ca 342 kr
55 350 kr
49 400 kr
57 560 kr
664 200 kr
592 800 kr
690 720 kr
Systemadministrator
Privat
1 053 personer
300 personer
753 personer
Ca 304 kr
Ca 280 kr
Ca 312 kr
49 170 kr
45 410 kr
50 580 kr
590 040 kr
544 920 kr
606 960 kr
Ca 304 kr
Ca 280 kr
Ca 312 kr
49 170 kr
45 410 kr
50 580 kr
590 040 kr
544 920 kr
606 960 kr
Ca 328 kr
Ca 297 kr
Ca 340 kr
53 130 kr
48 080 kr
55 140 kr
637 560 kr
576 960 kr
661 680 kr
Ca 328 kr
Ca 297 kr
Ca 340 kr
54 920 kr
49 100 kr
57 230 kr
659 040 kr
589 200 kr
686 760 kr
Systemadministrator
Heltid
Privat
995 personer
276 personer
719 personer
Ca 305 kr
Ca 282 kr
Ca 313 kr
49 350 kr
45 630 kr
50 760 kr
592 200 kr
547 560 kr
609 120 kr
Ca 305 kr
Ca 282 kr
Ca 313 kr
49 350 kr
45 630 kr
50 760 kr
592 200 kr
547 560 kr
609 120 kr
Ca 330 kr
Ca 298 kr
Ca 341 kr
53 380 kr
48 350 kr
55 310 kr
640 560 kr
580 200 kr
663 720 kr
Ca 330 kr
Ca 298 kr
Ca 341 kr
55 220 kr
49 430 kr
57 450 kr
662 640 kr
593 160 kr
689 400 kr
Systemadministrator
Alle sektorer
1 112 personer
310 personer
802 personer
Ca 305 kr
Ca 280 kr
Ca 314 kr
49 350 kr
45 420 kr
50 830 kr
592 200 kr
545 040 kr
609 960 kr
Ca 305 kr
Ca 280 kr
Ca 314 kr
49 350 kr
45 420 kr
50 830 kr
592 200 kr
545 040 kr
609 960 kr
Ca 329 kr
Ca 297 kr
Ca 341 kr
53 240 kr
48 070 kr
55 220 kr
638 880 kr
576 840 kr
662 640 kr
Ca 329 kr
Ca 297 kr
Ca 341 kr
55 060 kr
49 060 kr
57 350 kr
660 720 kr
588 720 kr
688 200 kr
Nettverks- eller systemtekniker, IKT
Heltid
Alle sektorer
627 personer
548 personer
Ca 324 kr
Ca
Ca 329 kr
52 460 kr
53 270 kr
629 520 kr
639 240 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca 329 kr
52 460 kr
53 270 kr
629 520 kr
639 240 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca 338 kr
54 240 kr
54 750 kr
650 880 kr
657 000 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca 338 kr
55 630 kr
56 210 kr
667 560 kr
674 520 kr
Nettverks- eller systemtekniker, IKT
Privat
600 personer
518 personer
Ca 330 kr
Ca
Ca 334 kr
53 420 kr
54 040 kr
641 040 kr
648 480 kr
Ca 330 kr
Ca
Ca 334 kr
53 420 kr
54 040 kr
641 040 kr
648 480 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca 344 kr
55 000 kr
55 670 kr
660 000 kr
668 040 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca 344 kr
56 380 kr
57 120 kr
676 560 kr
685 440 kr
Nettverks- eller systemtekniker, IKT
Heltid
Privat
563 personer
491 personer
Ca 331 kr
Ca
Ca 335 kr
53 630 kr
54 250 kr
643 560 kr
651 000 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 335 kr
53 630 kr
54 250 kr
643 560 kr
651 000 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca 344 kr
55 130 kr
55 720 kr
661 560 kr
668 640 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca 344 kr
56 550 kr
57 200 kr
678 600 kr
686 400 kr
Nettverks- eller systemtekniker, IKT
Alle sektorer
664 personer
575 personer
Ca 322 kr
Ca
Ca 327 kr
52 190 kr
52 960 kr
626 280 kr
635 520 kr
Ca 322 kr
Ca
Ca 327 kr
52 190 kr
52 960 kr
626 280 kr
635 520 kr
Ca 334 kr
Ca
Ca 338 kr
54 140 kr
54 730 kr
649 680 kr
656 760 kr
Ca 334 kr
Ca
Ca 338 kr
55 490 kr
56 160 kr
665 880 kr
673 920 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold