Nettverksadministrator justerer kabel.
Yrkesbeskrivelse

Nettverks­administrator

favoritt ikon

En nettverksadministrator drifter og forbedrer datanettverk.

Som nettverksadministrator drifter du nettverk av middels vanskelighetsgrad. Du jobber systematisk for å forbedre ytelsen på systemer. Nettverksadministratoren planlegger, installerer og konfigurerer nettverk og bidrar til å løse tekniske problemer med for eksempel Ethernet, IP-adresse, LAN, epost, operativsystem, server og fildeling.

Nettverkssikkerhet er også en viktig del av jobben til nettverksadministratoren. Du passer på at sikkerheten er ivaretatt, for eksempel at lokale nettverk er koblet opp sikkert mot internett og at brannmurteknologien er satt opp på en forsvarlig måte.

Du kan også jobbe med nettverksdesign: planlegge og lede IT-prosjekter. Nettverksadministratoren bør ha god kjennskap til og kunne sammenligne ulike tekniske løsninger for å sikre at bedriften har et optimalt nettverkssystem.

Det er nettverksadministratorens ansvar å kommunisere med nettverksarkitekter og eksterne leverandører.

Hvor jobber nettverksadministratorer?

Nettverksadministratorer er ansatt i store og mellomstore bedrifter.

Personlige egenskaper

Du har kontakt med kollegaer, kunder og leverandører, og må være flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig, og være i stand til å planlegge, ta beslutninger, lede og følge opp. I mange tilfeller må du kunne beherske teknisk engelsk, siden brukerveiledninger ofte er engelskspråklige. Evne til å takle omstilling og endring i et fagfelt i stadig utvikling er nødvendig. Videre bør du være initiativrik, målrettet og være i stand til å håndtere stress.

Utdanning

Det finnes flere veier til å bli nettverksadministrator. Du kan utdanne deg på videregående nivå, studere IT-administrasjon på fagskolenivå eller ta utdanning ved høgskoler og universiteter. Dataforeningen i Norge tilbyr EU-godkjent sertifisering som nettverksadministrator. 

Etter- og videreutdanning
Som IT-administrator vil du ofte bli tilbudt kompetanseheving, enten i regi av bedriftene selv, gjennom kurs og seminarer eller fag på høgskole og universitet som er skreddersydd videreutdanning av ansatte.

Hva er de vanligste utdanningene for nettverksadministratorer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Systemadministratorer
Heltid
Alle sektorer
886 personer
193 personer
693 personer
Ca 308 kr
Ca 290 kr
Ca 313 kr
49 880 kr
46 900 kr
50 750 kr
598 560 kr
562 800 kr
609 000 kr
Ca 308 kr
Ca 290 kr
Ca 313 kr
49 880 kr
46 900 kr
50 750 kr
598 560 kr
562 800 kr
609 000 kr
Ca 332 kr
Ca 306 kr
Ca 339 kr
53 800 kr
49 510 kr
54 990 kr
645 600 kr
594 120 kr
659 880 kr
Ca 332 kr
Ca 306 kr
Ca 339 kr
55 410 kr
50 160 kr
56 870 kr
664 920 kr
601 920 kr
682 440 kr
Systemadministratorer
Heltid
Privat
832 personer
186 personer
646 personer
Ca 308 kr
Ca 290 kr
Ca 313 kr
49 850 kr
46 910 kr
50 750 kr
598 200 kr
562 920 kr
609 000 kr
Ca 308 kr
Ca 290 kr
Ca 313 kr
49 850 kr
46 910 kr
50 750 kr
598 200 kr
562 920 kr
609 000 kr
Ca 332 kr
Ca 306 kr
Ca 340 kr
53 800 kr
49 510 kr
55 030 kr
645 600 kr
594 120 kr
660 360 kr
Ca 332 kr
Ca 306 kr
Ca 340 kr
55 320 kr
50 170 kr
56 800 kr
663 840 kr
602 040 kr
681 600 kr
Nettverks- og systemteknikere, IKT
Heltid
Alle sektorer
613 personer
82 personer
531 personer
Ca 318 kr
Ca
Ca 323 kr
51 560 kr
52 290 kr
618 720 kr
627 480 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca 323 kr
51 560 kr
52 290 kr
618 720 kr
627 480 kr
Ca 328 kr
Ca 302 kr
Ca 333 kr
53 210 kr
48 870 kr
53 880 kr
638 520 kr
586 440 kr
646 560 kr
Ca 328 kr
Ca 302 kr
Ca 333 kr
54 670 kr
48 870 kr
55 440 kr
656 040 kr
586 440 kr
665 280 kr
Nettverks- og systemteknikere, IKT
Heltid
Privat
559 personer
76 personer
483 personer
Ca 323 kr
Ca
Ca 328 kr
52 340 kr
53 130 kr
628 080 kr
637 560 kr
Ca 323 kr
Ca
Ca 328 kr
52 340 kr
53 130 kr
628 080 kr
637 560 kr
Ca 333 kr
Ca 302 kr
Ca 338 kr
53 960 kr
49 000 kr
54 740 kr
647 520 kr
588 000 kr
656 880 kr
Ca 333 kr
Ca 302 kr
Ca 338 kr
55 480 kr
49 000 kr
56 350 kr
665 760 kr
588 000 kr
676 200 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold