To personer analyserer grafer
Yrkesbeskrivelse

Markeds­analytiker

favoritt ikon

Markedsanalytikeren analyserer markeder og informerer om resultatene.

Som markedsanalytiker analyserer du de markedene en bedrift leverer varer og tjenester til. Hovedoppgaven til en markedsanalytiker er å skaffe kunnskap og informere om markedet, slik at ledelsen har det beste grunnlaget for å ta beslutninger.

Vanlige arbeidsoppgaver for en markedsanalytiker:

  • analysere spørreundersøkelser og andre markedsundersøkelser
  • sette seg inn i konkurransesituasjonen til bedriften
  • vurdere salgsmuligheter og utarbeide salgsprognoser for varer og tjenester
  • holde seg oppdatert på trender i markedet

Arbeidsoppgavene kan variere avhengig av hvilken type bedrift markedsanalytikeren jobber i.

Hvor jobber markedsanalytikere?

Som oftest jobber markedsanalytikere i større bedrifter i det private næringsliv. Alle bedrifter som har produkter og tjenester å selge i et åpent marked har behov for markedsanalyse. I mindre bedrifter blir jobben ofte gjort av markedssjef eller markedsansvarlig. Det finnes også en del bedrifter som har spesialisert seg på dette området, og som leverer analysetjenester til bedrifter som ønsker det.

Personlige egenskaper

Som markedsanalytiker må du være analytisk og nøyaktig. Du må kunne holde deg oppdatert i et marked i stadig utvikling, og du må kunne presentere resultatene på lettfattelig måte. Du bør også ha evnen til å engasjere.

Utdanning

Utdanningskravet til markedsanalytikere styres av hvilket marked du skal jobbe mot. Tradisjonelt har det vært en hovedvekt av økonomer og markedsførere i slike stillinger. Skal du analysere markeder i andre verdensdeler, kan det også være en fordel med bakgrunn fra sosiologi eller sosialantropologi. Har man kunder i det offentlige kan det være en fordel med bakgrunn fra statsvitenskap eller jus.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Det tilbys videreutdanningskurs både ved universiteter og høgskoler, samt i regi av fagorganisasjoner.

Hva jobber økonomutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for markedsanalytikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
11 517 personer
5 108 personer
6 409 personer
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
57 480 kr
52 530 kr
62 080 kr
689 760 kr
630 360 kr
744 960 kr
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
57 480 kr
52 530 kr
62 080 kr
689 760 kr
630 360 kr
744 960 kr
Ca 401 kr
Ca 355 kr
Ca 438 kr
65 000 kr
57 460 kr
71 010 kr
780 000 kr
689 520 kr
852 120 kr
Ca 401 kr
Ca 355 kr
Ca 438 kr
66 060 kr
58 470 kr
72 110 kr
792 720 kr
701 640 kr
865 320 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
993 personer
531 personer
462 personer
Ca 324 kr
Ca 297 kr
Ca 401 kr
52 500 kr
48 040 kr
64 950 kr
630 000 kr
576 480 kr
779 400 kr
Ca 324 kr
Ca 297 kr
Ca 401 kr
52 500 kr
48 040 kr
64 950 kr
630 000 kr
576 480 kr
779 400 kr
Ca 377 kr
Ca 326 kr
Ca 452 kr
61 100 kr
52 750 kr
73 220 kr
733 200 kr
633 000 kr
878 640 kr
Ca 377 kr
Ca 326 kr
Ca 452 kr
61 290 kr
52 990 kr
73 340 kr
735 480 kr
635 880 kr
880 080 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Privat
11 244 personer
4 994 personer
6 250 personer
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
52 500 kr
62 500 kr
690 000 kr
630 000 kr
750 000 kr
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
52 500 kr
62 500 kr
690 000 kr
630 000 kr
750 000 kr
Ca 402 kr
Ca 355 kr
Ca 440 kr
65 170 kr
57 500 kr
71 300 kr
782 040 kr
690 000 kr
855 600 kr
Ca 402 kr
Ca 355 kr
Ca 440 kr
66 220 kr
58 500 kr
72 400 kr
794 640 kr
702 000 kr
868 800 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Privat
974 personer
523 personer
451 personer
Ca 325 kr
Ca 298 kr
Ca 401 kr
52 600 kr
48 290 kr
64 950 kr
631 200 kr
579 480 kr
779 400 kr
Ca 325 kr
Ca 298 kr
Ca 401 kr
52 600 kr
48 290 kr
64 950 kr
631 200 kr
579 480 kr
779 400 kr
Ca 378 kr
Ca 327 kr
Ca 453 kr
61 180 kr
52 910 kr
73 310 kr
734 160 kr
634 920 kr
879 720 kr
Ca 378 kr
Ca 327 kr
Ca 453 kr
61 370 kr
53 160 kr
73 420 kr
736 440 kr
637 920 kr
881 040 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Statlig
201 personer
117 personer
Ca 356 kr
Ca
Ca 363 kr
57 620 kr
58 740 kr
691 440 kr
704 880 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca 363 kr
57 650 kr
58 950 kr
691 800 kr
707 400 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 379 kr
59 520 kr
61 350 kr
714 240 kr
736 200 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 379 kr
61 160 kr
63 050 kr
733 920 kr
756 600 kr
Finansanalytiker
Heltid
Alle sektorer
11 470 personer
4 922 personer
6 548 personer
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 386 kr
58 330 kr
54 080 kr
62 500 kr
699 960 kr
648 960 kr
750 000 kr
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 386 kr
58 330 kr
54 080 kr
62 500 kr
699 960 kr
648 960 kr
750 000 kr
Ca 399 kr
Ca 358 kr
Ca 429 kr
64 590 kr
58 060 kr
69 490 kr
775 080 kr
696 720 kr
833 880 kr
Ca 399 kr
Ca 358 kr
Ca 429 kr
65 020 kr
58 340 kr
70 030 kr
780 240 kr
700 080 kr
840 360 kr
Finansanalytiker
Deltid
Alle sektorer
980 personer
504 personer
476 personer
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 347 kr
50 000 kr
47 500 kr
56 260 kr
600 000 kr
570 000 kr
675 120 kr
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 347 kr
50 000 kr
47 500 kr
56 260 kr
600 000 kr
570 000 kr
675 120 kr
Ca 357 kr
Ca 314 kr
Ca 407 kr
57 880 kr
50 920 kr
65 930 kr
694 560 kr
611 040 kr
791 160 kr
Ca 357 kr
Ca 314 kr
Ca 407 kr
58 030 kr
51 020 kr
66 130 kr
696 360 kr
612 240 kr
793 560 kr
Finansanalytiker
Heltid
Kommunal
131 personer
Ca 318 kr
Ca
Ca
51 480 kr
617 760 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca
51 480 kr
617 760 kr
Ca 321 kr
Ca
Ca
52 060 kr
624 720 kr
Ca 321 kr
Ca
Ca
52 480 kr
629 760 kr
Finansanalytiker
Heltid
Privat
10 722 personer
4 480 personer
6 242 personer
Ca 369 kr
Ca 338 kr
Ca 392 kr
59 710 kr
54 820 kr
63 440 kr
716 520 kr
657 840 kr
761 280 kr
Ca 369 kr
Ca 338 kr
Ca 392 kr
59 710 kr
54 820 kr
63 440 kr
716 520 kr
657 840 kr
761 280 kr
Ca 404 kr
Ca 363 kr
Ca 434 kr
65 480 kr
58 810 kr
70 270 kr
785 760 kr
705 720 kr
843 240 kr
Ca 404 kr
Ca 363 kr
Ca 434 kr
65 900 kr
59 060 kr
70 800 kr
790 800 kr
708 720 kr
849 600 kr
Finansanalytiker
Deltid
Privat
928 personer
470 personer
458 personer
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 349 kr
50 000 kr
47 440 kr
56 580 kr
600 000 kr
569 280 kr
678 960 kr
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 349 kr
50 000 kr
47 440 kr
56 580 kr
600 000 kr
569 280 kr
678 960 kr
Ca 360 kr
Ca 314 kr
Ca 411 kr
58 360 kr
50 940 kr
66 630 kr
700 320 kr
611 280 kr
799 560 kr
Ca 360 kr
Ca 314 kr
Ca 411 kr
58 510 kr
51 040 kr
66 830 kr
702 120 kr
612 480 kr
801 960 kr
Finansanalytiker
Heltid
Statlig
617 personer
374 personer
243 personer
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 318 kr
49 500 kr
48 630 kr
51 570 kr
594 000 kr
583 560 kr
618 840 kr
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 318 kr
49 500 kr
48 630 kr
51 570 kr
594 000 kr
583 560 kr
618 840 kr
Ca 319 kr
Ca 310 kr
Ca 334 kr
51 750 kr
50 190 kr
54 140 kr
621 000 kr
602 280 kr
649 680 kr
Ca 319 kr
Ca 310 kr
Ca 334 kr
52 380 kr
50 870 kr
54 690 kr
628 560 kr
610 440 kr
656 280 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Markeds­sjef

Markeds­sjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Konduktør

Konduktør

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget og ved av- og påstigning.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

En farmasøyt ekspederer kunder

Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøyter er eksperter på legemidler, både hvordan de lages, brukes og virker i kroppen.

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomster­dekoratør

En blomster­dekoratør lager blomster­arbeider til arrangementer og begivenheter.

Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vekter

Vekterens jobb er å skape trygghet gjennom å forebygge ulykker og lovbrudd.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

Markedsføringskonsulent viser fram planar på et møte.

Markedsførings­konsulent

En markedsførings­konsulent ut­arbeider, former og lanserer kampanjer for bedrifter.