To personer analyserer grafer
Yrkesbeskrivelse

Markeds­analytiker

favoritt ikon

Markedsanalytikeren analyserer markeder og informerer om resultatene.

Som markedsanalytiker analyserer du de markedene en bedrift leverer varer og tjenester til. Hovedoppgaven til en markedsanalytiker er å skaffe kunnskap og informere om markedet, slik at ledelsen har det beste grunnlaget for å ta beslutninger.

Viktige arbeidsoppgaver for markedsanalytikere:

  • analysere spørreundersøkelser og andre markedsundersøkelser
  • sette seg inn i konkurransesituasjonen til bedriften
  • vurdere salgsmuligheter og utarbeide salgsprognoser for varer og tjenester
  • holde seg oppdatert på trender i markedet

Arbeidsoppgavene kan variere avhengig av hvilken type bedrift markedsanalytikeren jobber i.

Hvor jobber markedsanalytikere?

Som oftest jobber markedsanalytikere i større bedrifter i det private næringsliv. Alle bedrifter som har produkter og tjenester å selge i et åpent marked har behov for markedsanalyse. I mindre bedrifter blir jobben ofte gjort av markedssjef eller markedsansvarlig. Det finnes også en del bedrifter som har spesialisert seg på dette området, og som leverer analysetjenester til bedrifter som ønsker det.

Personlige egenskaper

Som markedsanalytiker må du være analytisk og nøyaktig. Du må kunne holde deg oppdatert i et marked i stadig utvikling, og du må kunne presentere resultatene på lettfattelig måte. Du bør også ha evnen til å engasjere.

Utdanning

Utdanningskravet til markedsanalytikere styres av hvilket marked du skal jobbe mot. Tradisjonelt har det vært en hovedvekt av økonomer og markedsførere i slike stillinger. Skal du analysere markeder i andre verdensdeler, kan det også være en fordel med bakgrunn fra sosiologi eller sosialantropologi. Har man kunder i det offentlige kan det være en fordel med bakgrunn fra statsvitenskap eller jus.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Det tilbys videreutdanningskurs både ved universiteter og høgskoler, samt i regi av fagorganisasjoner.

Hva jobber økonomutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for markedsanalytikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Finans- og investeringsrådgivere
Deltid
Alle sektorer
990 personer
549 personer
441 personer
287 kr
274 kr
333 kr
46 490 kr
44 330 kr
53 990 kr
557 880 kr
531 960 kr
647 880 kr
287 kr
274 kr
333 kr
46 490 kr
44 330 kr
53 990 kr
557 880 kr
531 960 kr
647 880 kr
327 kr
298 kr
373 kr
52 930 kr
48 330 kr
60 370 kr
635 160 kr
579 960 kr
724 440 kr
327 kr
298 kr
373 kr
53 120 kr
48 560 kr
60 480 kr
637 440 kr
582 720 kr
725 760 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Heltid
Alle sektorer
10 972 personer
4 758 personer
6 214 personer
332 kr
305 kr
360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 330 kr
645 840 kr
593 040 kr
699 960 kr
332 kr
305 kr
360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 330 kr
645 840 kr
593 040 kr
699 960 kr
377 kr
331 kr
413 kr
61 090 kr
53 560 kr
66 860 kr
733 080 kr
642 720 kr
802 320 kr
377 kr
331 kr
413 kr
61 900 kr
54 330 kr
67 710 kr
742 800 kr
651 960 kr
812 520 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Deltid
Privat
965 personer
534 personer
431 personer
286 kr
274 kr
333 kr
46 400 kr
44 330 kr
53 990 kr
556 800 kr
531 960 kr
647 880 kr
286 kr
274 kr
333 kr
46 400 kr
44 330 kr
53 990 kr
556 800 kr
531 960 kr
647 880 kr
327 kr
299 kr
373 kr
53 000 kr
48 410 kr
60 410 kr
636 000 kr
580 920 kr
724 920 kr
327 kr
299 kr
373 kr
53 190 kr
48 650 kr
60 510 kr
638 280 kr
583 800 kr
726 120 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Heltid
Privat
10 748 personer
4 658 personer
6 090 personer
332 kr
305 kr
360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 400 kr
645 840 kr
593 040 kr
700 800 kr
332 kr
305 kr
360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 400 kr
645 840 kr
593 040 kr
700 800 kr
378 kr
331 kr
414 kr
61 220 kr
53 620 kr
67 030 kr
734 640 kr
643 440 kr
804 360 kr
378 kr
331 kr
414 kr
62 020 kr
54 390 kr
67 860 kr
744 240 kr
652 680 kr
814 320 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Heltid
Statlig
163 personer
340 kr
55 140 kr
661 680 kr
340 kr
55 220 kr
662 640 kr
353 kr
57 110 kr
685 320 kr
353 kr
58 550 kr
702 600 kr
Finansanalytikere
Deltid
Alle sektorer
970 personer
497 personer
473 personer
289 kr
277 kr
315 kr
46 840 kr
44 900 kr
51 000 kr
562 080 kr
538 800 kr
612 000 kr
289 kr
277 kr
315 kr
46 840 kr
44 900 kr
51 000 kr
562 080 kr
538 800 kr
612 000 kr
334 kr
304 kr
370 kr
54 090 kr
49 200 kr
59 920 kr
649 080 kr
590 400 kr
719 040 kr
334 kr
304 kr
370 kr
54 230 kr
49 320 kr
60 090 kr
650 760 kr
591 840 kr
721 080 kr
Finansanalytikere
Heltid
Alle sektorer
9 634 personer
3 896 personer
5 738 personer
337 kr
309 kr
363 kr
54 560 kr
50 000 kr
58 790 kr
654 720 kr
600 000 kr
705 480 kr
337 kr
309 kr
363 kr
54 560 kr
50 000 kr
58 790 kr
654 720 kr
600 000 kr
705 480 kr
375 kr
335 kr
402 kr
60 730 kr
54 210 kr
65 150 kr
728 760 kr
650 520 kr
781 800 kr
375 kr
335 kr
402 kr
61 100 kr
54 460 kr
65 600 kr
733 200 kr
653 520 kr
787 200 kr
Finansanalytikere
Deltid
Privat
914 personer
461 personer
453 personer
292 kr
278 kr
325 kr
47 380 kr
44 970 kr
52 620 kr
568 560 kr
539 640 kr
631 440 kr
292 kr
278 kr
325 kr
47 380 kr
44 970 kr
52 620 kr
568 560 kr
539 640 kr
631 440 kr
338 kr
306 kr
375 kr
54 810 kr
49 590 kr
60 810 kr
657 720 kr
595 080 kr
729 720 kr
338 kr
306 kr
375 kr
54 960 kr
49 710 kr
60 990 kr
659 520 kr
596 520 kr
731 880 kr
Finansanalytikere
Heltid
Privat
8 929 personer
3 469 personer
5 460 personer
344 kr
316 kr
370 kr
55 790 kr
51 200 kr
59 870 kr
669 480 kr
614 400 kr
718 440 kr
344 kr
316 kr
370 kr
55 790 kr
51 200 kr
59 870 kr
669 480 kr
614 400 kr
718 440 kr
381 kr
340 kr
407 kr
61 720 kr
55 120 kr
65 920 kr
740 640 kr
661 440 kr
791 040 kr
381 kr
340 kr
407 kr
62 080 kr
55 350 kr
66 370 kr
744 960 kr
664 200 kr
796 440 kr
Finansanalytikere
Heltid
Statlig
613 personer
372 personer
241 personer
287 kr
282 kr
303 kr
46 510 kr
45 650 kr
49 130 kr
558 120 kr
547 800 kr
589 560 kr
287 kr
282 kr
303 kr
46 510 kr
45 650 kr
49 130 kr
558 120 kr
547 800 kr
589 560 kr
298 kr
289 kr
312 kr
48 220 kr
46 770 kr
50 470 kr
578 640 kr
561 240 kr
605 640 kr
298 kr
289 kr
312 kr
48 640 kr
47 210 kr
50 850 kr
583 680 kr
566 520 kr
610 200 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold