Image
To personar analyserer grafar

Yrkesbeskrivelse

Markedsanalytiker

Markedsanalytikeren analyserer markeder og informerer om resultatene.

Som markedsanalytiker analyserer du de markedene en bedrift leverer varer og tjenester til. Hovedoppgaven til en markedsanalytiker er å skaffe kunnskap og informere om markedet, slik at ledelsen har det beste grunnlaget for å ta beslutninger.

Vanlige arbeidsoppgaver for en markedsanalytiker:

 • analysere spørreundersøkelser og andre markedsundersøkelser
 • sette seg inn i konkurransesituasjonen til bedriften
 • vurdere salgsmuligheter og utarbeide salgsprognoser for varer og tjenester
 • holde seg oppdatert på trender i markedet

Arbeidsoppgavene kan variere avhengig av hvilken type bedrift markedsanalytikeren jobber i.

Hvor jobber markedsanalytikere ?

Som oftest jobber markedsanalytikere i større bedrifter i det private næringsliv. Alle bedrifter som har produkter og tjenester å selge i et åpent marked har behov for markedsanalyse. I mindre bedrifter blir jobben ofte gjort av markedssjef eller markedsansvarlig. Det finnes også en del bedrifter som har spesialisert seg på dette området, og som leverer analysetjenester til bedrifter som ønsker det.

Personlige egenskaper

Som markedsanalytiker må du være analytisk og nøyaktig. Du må kunne holde deg oppdatert i et marked i stadig utvikling, og du må kunne presentere resultatene på lettfattelig måte. Du bør også ha evnen til å engasjere.

Utdanning

Utdanningskravet til markedsanalytikere styres av hvilket marked du skal jobbe mot. Tradisjonelt har det vært en hovedvekt av økonomer og markedsførere i slike stillinger. Skal du analysere markeder i andre verdensdeler, kan det også være en fordel med bakgrunn fra sosiologi eller sosialantropologi. Har man kunder i det offentlige kan det være en fordel med bakgrunn fra statsvitenskap eller jus.

Etter- og videreutdanning

Det tilbys videreutdanningskurs både ved universiteter og høgskoler, samt i regi av fagorganisasjoner.

Hva jobber økonomutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 741106 - Finansanalytiker, autoriseringsstudium
 • 741199 - Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, høyere nivå
 • 641131 - Siviløkonomutdanning, fireårig

Hva er de vanligste utdanningene for markedsanalytikere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Markedsanalytiker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2519119 - FAGKONSULENT (MARKEDSANALYSE)
 • 2519112 - KONSULENT (MARKEDSANALYSE)
 • 2519102 - MARKEDSANALYTIKER
 • 2519130 - MARKEDSANSVARLIG
 • 2519101 - MARKEDSFORSKER
 • 2519103 - PROGRAMANALYTIKER (IT)
 • 2519113 - RÅDGIVER (MARKEDSANALYSE)
 • 2519111 - SENIOR KONSULENT (MARKEDSANALYSE)
 • 2519117 - SENIORRÅDGIVER (MARKEDSANALYSE)
 • 2519110 - SJEFSKONSULENT (MARKEDSANALYSE)
 • 2519105 - TRENDFORSKER
 • 2519128 - FAGKONSULENT (OPPLÆRINGSKONTOR)
 • 2519109 - KONSULENT (NÆRINGSLIVSFINANSIERING)
 • 2519107 - SALGSANALYTIKER
 • 2519108 - STRATEGIRÅDGIVER
 • 2519125 - PRODUKTKOORDINATOR
 • 2519129 - FORRETNINGSUTVIKLER
 • 2519118 - SENIORRÅDGIVER (FORRETNINGSUTVIKLING)

Sist kvalitetsikret den 22. januar 2013, av Markedsforbundet