Illustrasjonsbilde av en laborant i arbeid.
Yrkesbeskrivelse

Laborant

favoritt ikon

Laboranten jobber med analyse, produktutvikling og rapportering.

En laborant (faglaborant) kontrollerer, kvalitetssikrer og dokumenterer produkter, metoder og materialer.

Arbeidshverdagen kan variere mye, men i de fleste tilfeller jobber du med analyser, produktutvikling og rapportering. Mye av arbeidet innebærer dermed prøver og tester som kan utføres i laboratoriet, men blir også gjennomført andre steder når det er behov for dette.

Laborantens oppgaver vil være forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass:

  • ved medisinske laboratorier bidrar du med å stille diagnoser
  • hos Næringsmiddeltilsynet er du med på å kontrollere at maten er sammensatt etter regelverket
  • ved høgskoler og universiteter kan du jobbe med forskning og undervisning

Du kan også ha en rolle i politi, tollvesen, miljøvernorganisasjoner eller andre bedrifter med behov for laboratoriekompetanse.

Laboranten har kunnskap om bruk og vedlikehold av instrumenter og utstyr. Ofte har laborantene som ansvarsområde å se til at produksjonen ved en arbeidsplass foregår som den skal. Laboranten kan også ta del i utviklingen av arbeidsmetodene ved arbeidsplassen.

Arbeidet kan foregå både selvstendig og i samarbeid med andre. Avhengig av arbeidsplass og bransje vil du kunne jobbe sammen med eksempelvis sivilingeniører, biologer, fysikere, kjemikere, farmasøyter, næringsmiddelteknikere og andre yrkesgrupper.

Hvor jobber laboranter?

Faglaboranten jobber som regel på et laboratorium, enten i industrien, ved sykehus, universiteter og høgskoler, eller i offentlige og private bedrifter.

Personlige egenskaper

Som laborant er det viktig at du er tålmodig og nøyaktig i ditt arbeid. Du må være ryddig og strukturert. Du samarbeider med kolleger og andre yrkesgrupper, og det er nødvendig å være i stand til å kommunisere godt. Du må ha gode ferdigheter innen teknologi, naturfag, matematikk, kjemi og bioteknologi, og ha evnen til å bruke disse ferdighetene i praksis.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i laboratoriefag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber laboratoriefagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for laboranter?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Deltid
Alle sektorer
306 personer
218 personer
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca
35 140 kr
35 050 kr
421 680 kr
420 600 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca
35 140 kr
35 050 kr
421 680 kr
420 600 kr
Ca 227 kr
Ca 230 kr
Ca
36 820 kr
37 190 kr
441 840 kr
446 280 kr
Ca 227 kr
Ca 230 kr
Ca
37 420 kr
37 730 kr
449 040 kr
452 760 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Heltid
Alle sektorer
1 016 personer
606 personer
410 personer
Ca 240 kr
Ca 236 kr
Ca 247 kr
38 870 kr
38 230 kr
40 070 kr
466 440 kr
458 760 kr
480 840 kr
Ca 240 kr
Ca 236 kr
Ca 247 kr
38 980 kr
38 280 kr
40 330 kr
467 760 kr
459 360 kr
483 960 kr
Ca 251 kr
Ca 248 kr
Ca 255 kr
40 670 kr
40 210 kr
41 350 kr
488 040 kr
482 520 kr
496 200 kr
Ca 251 kr
Ca 248 kr
Ca 255 kr
41 730 kr
40 940 kr
42 910 kr
500 760 kr
491 280 kr
514 920 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Alle sektorer
1 322 personer
824 personer
498 personer
Ca 237 kr
Ca 233 kr
Ca 244 kr
38 380 kr
37 810 kr
39 570 kr
460 560 kr
453 720 kr
474 840 kr
Ca 237 kr
Ca 233 kr
Ca 244 kr
38 470 kr
37 840 kr
39 810 kr
461 640 kr
454 080 kr
477 720 kr
Ca 248 kr
Ca 245 kr
Ca 252 kr
40 100 kr
39 680 kr
40 760 kr
481 200 kr
476 160 kr
489 120 kr
Ca 248 kr
Ca 245 kr
Ca 252 kr
41 090 kr
40 370 kr
42 230 kr
493 080 kr
484 440 kr
506 760 kr
Bioingeniør
Deltid
Alle sektorer
1 495 personer
1 341 personer
154 personer
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 247 kr
41 410 kr
41 520 kr
40 050 kr
496 920 kr
498 240 kr
480 600 kr
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 247 kr
41 410 kr
41 520 kr
40 130 kr
496 920 kr
498 240 kr
481 560 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
Ca 257 kr
41 780 kr
41 790 kr
41 700 kr
501 360 kr
501 480 kr
500 400 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
Ca 257 kr
42 300 kr
42 130 kr
43 900 kr
507 600 kr
505 560 kr
526 800 kr
Bioingeniør
Heltid
Alle sektorer
5 763 personer
4 603 personer
1 160 personer
Ca 258 kr
Ca 257 kr
Ca 265 kr
41 860 kr
41 680 kr
42 900 kr
502 320 kr
500 160 kr
514 800 kr
Ca 258 kr
Ca 257 kr
Ca 265 kr
41 990 kr
41 810 kr
43 030 kr
503 880 kr
501 720 kr
516 360 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 271 kr
42 100 kr
41 660 kr
43 860 kr
505 200 kr
499 920 kr
526 320 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 271 kr
43 000 kr
42 460 kr
45 180 kr
516 000 kr
509 520 kr
542 160 kr
Bioingeniør
Alle sektorer
7 258 personer
5 944 personer
1 314 personer
Ca 258 kr
Ca 257 kr
Ca 263 kr
41 820 kr
41 670 kr
42 600 kr
501 840 kr
500 040 kr
511 200 kr
Ca 258 kr
Ca 257 kr
Ca 263 kr
41 920 kr
41 770 kr
42 720 kr
503 040 kr
501 240 kr
512 640 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 270 kr
42 050 kr
41 680 kr
43 700 kr
504 600 kr
500 160 kr
524 400 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 270 kr
42 900 kr
42 410 kr
45 080 kr
514 800 kr
508 920 kr
540 960 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Privat
799 personer
486 personer
313 personer
Ca 252 kr
Ca 247 kr
Ca 256 kr
40 760 kr
39 940 kr
41 470 kr
489 120 kr
479 280 kr
497 640 kr
Ca 252 kr
Ca 247 kr
Ca 256 kr
41 000 kr
40 120 kr
41 890 kr
492 000 kr
481 440 kr
502 680 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 265 kr
42 460 kr
42 170 kr
42 890 kr
509 520 kr
506 040 kr
514 680 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 265 kr
43 720 kr
43 050 kr
44 720 kr
524 640 kr
516 600 kr
536 640 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Deltid
Privat
137 personer
Ca 238 kr
Ca
Ca
38 490 kr
461 880 kr
Ca 238 kr
Ca
Ca
38 580 kr
462 960 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca
39 910 kr
478 920 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca
40 760 kr
489 120 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Heltid
Privat
662 personer
386 personer
276 personer
Ca 254 kr
Ca 251 kr
Ca 257 kr
41 160 kr
40 590 kr
41 570 kr
493 920 kr
487 080 kr
498 840 kr
Ca 254 kr
Ca 251 kr
Ca 257 kr
41 420 kr
40 790 kr
42 020 kr
497 040 kr
489 480 kr
504 240 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca 267 kr
42 810 kr
42 530 kr
43 200 kr
513 720 kr
510 360 kr
518 400 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca 267 kr
44 120 kr
43 430 kr
45 080 kr
529 440 kr
521 160 kr
540 960 kr
Bioingeniør
Privat
1 621 personer
1 193 personer
428 personer
Ca 268 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 450 kr
42 900 kr
44 610 kr
521 400 kr
514 800 kr
535 320 kr
Ca 268 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 510 kr
42 930 kr
44 910 kr
522 120 kr
515 160 kr
538 920 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca 283 kr
44 410 kr
43 890 kr
45 780 kr
532 920 kr
526 680 kr
549 360 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca 283 kr
45 430 kr
44 580 kr
47 690 kr
545 160 kr
534 960 kr
572 280 kr
Bioingeniør
Deltid
Privat
389 personer
321 personer
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca
40 740 kr
40 740 kr
488 880 kr
488 880 kr
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca
40 740 kr
40 740 kr
488 880 kr
488 880 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca
41 850 kr
41 290 kr
502 200 kr
495 480 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca
42 860 kr
41 700 kr
514 320 kr
500 400 kr
Bioingeniør
Heltid
Privat
1 232 personer
872 personer
360 personer
Ca 271 kr
Ca 269 kr
Ca 276 kr
43 970 kr
43 570 kr
44 780 kr
527 640 kr
522 840 kr
537 360 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
Ca 276 kr
44 050 kr
43 630 kr
44 930 kr
528 600 kr
523 560 kr
539 160 kr
Ca 277 kr
Ca 275 kr
Ca 284 kr
44 940 kr
44 520 kr
45 960 kr
539 280 kr
534 240 kr
551 520 kr
Ca 277 kr
Ca 275 kr
Ca 284 kr
45 970 kr
45 280 kr
47 640 kr
551 640 kr
543 360 kr
571 680 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Statlig
518 personer
336 personer
182 personer
Ca 219 kr
Ca 218 kr
Ca 220 kr
35 510 kr
35 340 kr
35 580 kr
426 120 kr
424 080 kr
426 960 kr
Ca 219 kr
Ca 218 kr
Ca 220 kr
35 510 kr
35 340 kr
35 580 kr
426 120 kr
424 080 kr
426 960 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 228 kr
36 110 kr
35 670 kr
36 880 kr
433 320 kr
428 040 kr
442 560 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 228 kr
36 670 kr
36 070 kr
37 710 kr
440 040 kr
432 840 kr
452 520 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Deltid
Statlig
167 personer
117 personer
Ca 208 kr
Ca 210 kr
Ca
33 620 kr
33 940 kr
403 440 kr
407 280 kr
Ca 208 kr
Ca 210 kr
Ca
33 620 kr
33 940 kr
403 440 kr
407 280 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca
33 550 kr
33 700 kr
402 600 kr
404 400 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca
33 870 kr
34 000 kr
406 440 kr
408 000 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Heltid
Statlig
351 personer
219 personer
132 personer
Ca 222 kr
Ca 221 kr
Ca 225 kr
35 980 kr
35 790 kr
36 480 kr
431 760 kr
429 480 kr
437 760 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
Ca 225 kr
35 980 kr
35 790 kr
36 480 kr
431 760 kr
429 480 kr
437 760 kr
Ca 227 kr
Ca 223 kr
Ca 232 kr
36 720 kr
36 180 kr
37 620 kr
440 640 kr
434 160 kr
451 440 kr
Ca 227 kr
Ca 223 kr
Ca 232 kr
37 330 kr
36 600 kr
38 540 kr
447 960 kr
439 200 kr
462 480 kr
Bioingeniør
Statlig
5 538 personer
4 660 personer
878 personer
Ca 257 kr
Ca 256 kr
Ca 260 kr
41 670 kr
41 540 kr
42 120 kr
500 040 kr
498 480 kr
505 440 kr
Ca 257 kr
Ca 256 kr
Ca 260 kr
41 790 kr
41 660 kr
42 200 kr
501 480 kr
499 920 kr
506 400 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 263 kr
41 380 kr
41 140 kr
42 650 kr
496 560 kr
493 680 kr
511 800 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 263 kr
42 190 kr
41 890 kr
43 790 kr
506 280 kr
502 680 kr
525 480 kr
Bioingeniør
Deltid
Statlig
1 050 personer
965 personer
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca
41 670 kr
41 810 kr
500 040 kr
501 720 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca
41 690 kr
41 830 kr
500 280 kr
501 960 kr
Ca 258 kr
Ca 260 kr
Ca
41 840 kr
42 060 kr
502 080 kr
504 720 kr
Ca 258 kr
Ca 260 kr
Ca
42 190 kr
42 390 kr
506 280 kr
508 680 kr
Bioingeniør
Heltid
Statlig
4 488 personer
3 695 personer
793 personer
Ca 257 kr
Ca 256 kr
Ca 260 kr
41 670 kr
41 490 kr
42 140 kr
500 040 kr
497 880 kr
505 680 kr
Ca 257 kr
Ca 256 kr
Ca 260 kr
41 820 kr
41 640 kr
42 270 kr
501 840 kr
499 680 kr
507 240 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 265 kr
41 320 kr
40 990 kr
42 860 kr
495 840 kr
491 880 kr
514 320 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 265 kr
42 200 kr
41 810 kr
44 030 kr
506 400 kr
501 720 kr
528 360 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold