Mann står med ei blokk i hånden og noterer med ei penn. Kameraet henger rundt halsen på ham.
Yrkesbeskrivelse

Journalist

favoritt ikon

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler oftest nyheter eller aktuelle begivenheter.

Som journalist samler du inn opplysninger og formidler disse gjennom ulike medier som aviser, radio, fjernsyn, internett, magasiner eller tidsskrifter. Ofte er du ansatt i en redaksjon og jobber med et bestemt område, for eksempel nyheter, sport, kultur eller utenriks. I små redaksjoner jobber journalister ofte innenfor flere ulike områder. Noen journalister spesialiserer seg også innenfor ulike medier. 

Journalisten samler inn informasjon gjennom observasjoner, intervjuer og bruk av skriftlig materiale. Deretter presenteres informasjonen for lesere, lyttere og seere i form av artikler, reportasjer eller notiser. Noen ganger består jobben i å forberede intervjuer eller debatter som andre journalister skal gjennomføre. Du kan også bli satt til å finne bakgrunnsinformasjon for andres artikler eller saker. Det siste kalles research.

Journalisttittelen er ikke beskyttet, og hvem som helst kan kalle seg journalist. Journalistrollen er knyttet opp mot etiske og juridiske retningslinjer, som blant annet er nedfelt i Vær varsom-plakaten. Språket og fremstillingen av en sak bør tilpasses i henhold til denne. Å se en sak fra flere sider, stille kritiske spørsmål og beskytte sine kilder, er noen av de viktigste journalistiske prinsippene.

Journalisten har sin lojalitet hos publikum, ikke hos en oppdragsgiver.

Journalisten gjør frie journalistiske vurderinger i sitt arbeid. Yrket må ikke forveksles med kommunikasjonsrådgiver eller informasjonskonsulent, som jobber med å formidle bestemte budskap på vegne av en oppdragsgiver.

Hvor jobber journalister?

Som journalist kan du jobbe i mediebedrifter som avisredaksjoner, magasiner, ukeblader, radiostasjoner, TV-stasjoner eller nettredaksjoner. En del personer med bakgrunn fra journalistikk går senere over til å jobbe i offentlige og private informasjons- og kommunikasjonsavdelinger.

Journalisten kan blant annet arbeide som researcher, reporter, programleder eller produsent. En del jobber som avis- eller webredaktører i etermedier eller trykt presse.

Personlige egenskaper

Samfunnsengasjement, kreativitet og nysgjerrighet er egenskaper som kjennetegner journalisten. God muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning. Du må like å omgås mennesker og du må kunne arbeide under tidspress.

Utdanning

Hva jobber journalistikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for journalister?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Journalister
Deltid
Alle sektorer
1 138 personer
578 personer
560 personer
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 263 kr
42 150 kr
41 670 kr
42 530 kr
505 800 kr
500 040 kr
510 360 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 263 kr
42 150 kr
41 670 kr
42 530 kr
505 800 kr
500 040 kr
510 360 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 274 kr
43 600 kr
42 930 kr
44 310 kr
523 200 kr
515 160 kr
531 720 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 274 kr
44 330 kr
43 550 kr
45 160 kr
531 960 kr
522 600 kr
541 920 kr
Journalister
Heltid
Alle sektorer
6 092 personer
2 492 personer
3 600 personer
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 650 kr
45 320 kr
47 680 kr
559 800 kr
543 840 kr
572 160 kr
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 980 kr
45 500 kr
48 190 kr
563 760 kr
546 000 kr
578 280 kr
Ca 302 kr
Ca 289 kr
Ca 311 kr
48 990 kr
46 870 kr
50 450 kr
587 880 kr
562 440 kr
605 400 kr
Ca 302 kr
Ca 289 kr
Ca 311 kr
50 560 kr
48 050 kr
52 290 kr
606 720 kr
576 600 kr
627 480 kr
Programledere i TV og radio
Heltid
Alle sektorer
284 personer
135 personer
149 personer
Ca 298 kr
Ca 296 kr
Ca 302 kr
48 330 kr
48 000 kr
49 000 kr
579 960 kr
576 000 kr
588 000 kr
Ca 298 kr
Ca 296 kr
Ca 302 kr
48 330 kr
48 000 kr
49 000 kr
579 960 kr
576 000 kr
588 000 kr
Ca 335 kr
Ca 316 kr
Ca 352 kr
54 210 kr
51 190 kr
56 950 kr
650 520 kr
614 280 kr
683 400 kr
Ca 335 kr
Ca 316 kr
Ca 352 kr
54 670 kr
51 730 kr
57 330 kr
656 040 kr
620 760 kr
687 960 kr
Journalister
Deltid
Privat
1 128 personer
571 personer
557 personer
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 263 kr
42 170 kr
41 710 kr
42 560 kr
506 040 kr
500 520 kr
510 720 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 263 kr
42 170 kr
41 710 kr
42 560 kr
506 040 kr
500 520 kr
510 720 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 273 kr
43 610 kr
42 970 kr
44 290 kr
523 320 kr
515 640 kr
531 480 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 273 kr
44 350 kr
43 590 kr
45 140 kr
532 200 kr
523 080 kr
541 680 kr
Journalister
Heltid
Privat
6 038 personer
2 461 personer
3 577 personer
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 650 kr
45 320 kr
47 680 kr
559 800 kr
543 840 kr
572 160 kr
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 990 kr
45 510 kr
48 200 kr
563 880 kr
546 120 kr
578 400 kr
Ca 302 kr
Ca 289 kr
Ca 311 kr
49 000 kr
46 880 kr
50 460 kr
588 000 kr
562 560 kr
605 520 kr
Ca 302 kr
Ca 289 kr
Ca 311 kr
50 580 kr
48 060 kr
52 310 kr
606 960 kr
576 720 kr
627 720 kr
Programledere i TV og radio
Heltid
Privat
281 personer
133 personer
148 personer
Ca 298 kr
Ca 296 kr
Ca 302 kr
48 340 kr
48 000 kr
49 000 kr
580 080 kr
576 000 kr
588 000 kr
Ca 298 kr
Ca 296 kr
Ca 302 kr
48 340 kr
48 000 kr
49 000 kr
580 080 kr
576 000 kr
588 000 kr
Ca 335 kr
Ca 316 kr
Ca 352 kr
54 300 kr
51 250 kr
57 040 kr
651 600 kr
615 000 kr
684 480 kr
Ca 335 kr
Ca 316 kr
Ca 352 kr
54 750 kr
51 790 kr
57 400 kr
657 000 kr
621 480 kr
688 800 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold