Fire kokker står i et stort institusjonskjøkken.
Yrkesbeskrivelse

Institusjons­kokk

favoritt ikon

Institusjonskokker lager mat ved institusjoner som sykehus, eldresentre og fengsler.

En institusjonskokk er en kokk som arbeider på store institusjoner hvor det er lagt opp til effektiv og hygienisk produksjon av store mengder mat. Slike institusjoner kan være sykehus, Forsvaret, eldresentre, fengsler og lignende.

Som institusjonskokk vil du ha hånd om det daglige arbeidet på kjøkkenet. Du må innfri krav til utseende, lukt, smak og konsistens. Maten skal også produseres innenfor definerte økonomiske rammer.

Vanlige arbeidsoppgaver for institusjonskokken:

  • tilberede mat i store mengder
  • sørge for en høy hygienisk standard i arbeidet
  • bruke maskiner og annet utstyr, og vedlikeholde dem
  • følge budsjetter og eventuelt andre regler for matproduksjonen
  • variere retter og menyer ut ifra hva som er næringsmiddelsmessig korrekt

Institusjonskokken skal kunne lage mat som gir positive opplevelser til både friske og syke mennesker. I helse- og omsorgssektoren er institusjonskokken en viktig ressurs for å gi gode og næringsrike måltider. Yrket har utviklet seg ved at ernæring og helse har fått mer oppmerksomhet.

Som kokk må du regne med å jobbe turnus, noe som for mange innebærer arbeid på kveldstid, i helgene og på helligdager.

Ofte jobber du tett sammen med kostøkonomer i planleggingen av ukemenyer. Yrket kalles også storkjøkkenkokk.

Hvor jobber institusjonskokker?

Institusjonskokken jobber på større arbeidsplasser innenfor det private og offentlige. Eksempler på arbeidsplasser kan være sykehus, fengsler, Forsvaret, eldresentre og lignende.

Personlige egenskaper

Som institusjonskokk bør du være glad i å lage mat, være godt organisert, samt jobbe effektivt og planmessig med oppgavene du er satt til å fullføre. Kokkearbeid kan være fysisk krevende og det vil være en fordel å være i god form. På mange kjøkken vil du som institusjonskokk jobbe i team, så det er viktig å ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber institusjonskokkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kokker
Deltid
Alle sektorer
8 629 personer
4 760 personer
3 869 personer
Ca 180 kr
Ca 186 kr
Ca 175 kr
29 120 kr
30 140 kr
28 310 kr
349 440 kr
361 680 kr
339 720 kr
Ca 180 kr
Ca 186 kr
Ca 175 kr
29 120 kr
30 140 kr
28 310 kr
349 440 kr
361 680 kr
339 720 kr
Ca 182 kr
Ca 187 kr
Ca 176 kr
29 500 kr
30 310 kr
28 510 kr
354 000 kr
363 720 kr
342 120 kr
Ca 182 kr
Ca 187 kr
Ca 176 kr
29 740 kr
30 530 kr
28 770 kr
356 880 kr
366 360 kr
345 240 kr
Kokker
Heltid
Alle sektorer
12 474 personer
4 223 personer
8 251 personer
Ca 192 kr
Ca 198 kr
Ca 191 kr
31 170 kr
32 000 kr
30 890 kr
374 040 kr
384 000 kr
370 680 kr
Ca 192 kr
Ca 198 kr
Ca 191 kr
31 170 kr
32 000 kr
30 890 kr
374 040 kr
384 000 kr
370 680 kr
Ca 203 kr
Ca 197 kr
Ca 206 kr
32 900 kr
31 870 kr
33 430 kr
394 800 kr
382 440 kr
401 160 kr
Ca 203 kr
Ca 197 kr
Ca 206 kr
33 500 kr
32 390 kr
34 080 kr
402 000 kr
388 680 kr
408 960 kr
Kokker
Deltid
Kommunal
1 416 personer
1 150 personer
266 personer
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 206 kr
34 520 kr
34 800 kr
33 430 kr
414 240 kr
417 600 kr
401 160 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 206 kr
34 520 kr
34 800 kr
33 430 kr
414 240 kr
417 600 kr
401 160 kr
Ca 212 kr
Ca 214 kr
Ca 205 kr
34 370 kr
34 610 kr
33 280 kr
412 440 kr
415 320 kr
399 360 kr
Ca 212 kr
Ca 214 kr
Ca 205 kr
34 530 kr
34 750 kr
33 520 kr
414 360 kr
417 000 kr
402 240 kr
Kokker
Heltid
Kommunal
1 022 personer
716 personer
306 personer
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 213 kr
34 880 kr
35 020 kr
34 550 kr
418 560 kr
420 240 kr
414 600 kr
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 213 kr
34 880 kr
35 020 kr
34 550 kr
418 560 kr
420 240 kr
414 600 kr
Ca 203 kr
Ca 207 kr
Ca 195 kr
32 880 kr
33 460 kr
31 520 kr
394 560 kr
401 520 kr
378 240 kr
Ca 203 kr
Ca 207 kr
Ca 195 kr
33 140 kr
33 710 kr
31 820 kr
397 680 kr
404 520 kr
381 840 kr
Kokker
Deltid
Privat
6 899 personer
3 357 personer
3 542 personer
Ca 172 kr
Ca 173 kr
Ca 172 kr
27 900 kr
28 000 kr
27 840 kr
334 800 kr
336 000 kr
334 080 kr
Ca 172 kr
Ca 173 kr
Ca 172 kr
27 900 kr
28 000 kr
27 840 kr
334 800 kr
336 000 kr
334 080 kr
Ca 174 kr
Ca 175 kr
Ca 173 kr
28 160 kr
28 290 kr
28 030 kr
337 920 kr
339 480 kr
336 360 kr
Ca 174 kr
Ca 175 kr
Ca 173 kr
28 410 kr
28 540 kr
28 280 kr
340 920 kr
342 480 kr
339 360 kr
Kokker
Heltid
Privat
10 735 personer
3 064 personer
7 671 personer
Ca 188 kr
Ca 187 kr
Ca 189 kr
30 530 kr
30 220 kr
30 680 kr
366 360 kr
362 640 kr
368 160 kr
Ca 188 kr
Ca 187 kr
Ca 189 kr
30 530 kr
30 220 kr
30 680 kr
366 360 kr
362 640 kr
368 160 kr
Ca 203 kr
Ca 193 kr
Ca 207 kr
32 850 kr
31 310 kr
33 470 kr
394 200 kr
375 720 kr
401 640 kr
Ca 203 kr
Ca 193 kr
Ca 207 kr
33 480 kr
31 880 kr
34 130 kr
401 760 kr
382 560 kr
409 560 kr
Kokker
Deltid
Statlig
314 personer
253 personer
61 personer
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca
34 820 kr
34 900 kr
417 840 kr
418 800 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca
34 910 kr
34 980 kr
418 920 kr
419 760 kr
Ca 214 kr
Ca 214 kr
Ca 212 kr
34 650 kr
34 710 kr
34 400 kr
415 800 kr
416 520 kr
412 800 kr
Ca 214 kr
Ca 214 kr
Ca 212 kr
35 000 kr
35 030 kr
34 400 kr
420 000 kr
420 360 kr
412 800 kr
Kokker
Heltid
Statlig
717 personer
443 personer
274 personer
Ca 212 kr
Ca 211 kr
Ca 214 kr
34 280 kr
34 200 kr
34 600 kr
411 360 kr
410 400 kr
415 200 kr
Ca 212 kr
Ca 211 kr
Ca 214 kr
34 480 kr
34 360 kr
34 900 kr
413 760 kr
412 320 kr
418 800 kr
Ca 207 kr
Ca 205 kr
Ca 212 kr
33 610 kr
33 190 kr
34 300 kr
403 320 kr
398 280 kr
411 600 kr
Ca 207 kr
Ca 205 kr
Ca 212 kr
34 260 kr
33 790 kr
35 050 kr
411 120 kr
405 480 kr
420 600 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold