Helpdeskmedarbeider tar imot førespurnad
Yrkesbeskrivelse

Helpdesk­med­arbeider

favoritt ikon

En helpdeskmedarbeider gir teknisk støtte til kunder eller til ansatte internt i bedriften.

Som helpdeskmedarbeider hjelper du mennesker, enten det er ansatte i eget selskap eller kunder i bedrifter, med å løse tekniske problemer. Helpdeskmedarbeideren tar imot henvendelser på telefon og e-post og løser problemer på tekniske tjenester som bedriften drifter, leverer eller anvender.

Vanlige arbeidsoppgaver for helpdeskmedarbeideren:

  • ta imot henvendelser fra kunder og ansatte
  • gi brukerstøtte
  • feilsøke og rette opp feil
  • installere og sette opp program eller maskiner
  • utføre kvalitetskontroll
  • lage dokumentasjon og rutinebeskrivelser

Gode kunnskaper om tekniske tjenester som programvare og maskiner er viktig.

Hvor jobber helpdeskmedarbeidere?

Helpdeskmedarbeideren jobber i store og mellomstore bedrifter.

Personlige egenskaper

Som helpdeskmedarbeider har du mye kontakt med medarbeidere, kunder og leverandører, og du må være flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig og være i stand til å finne informasjon og løsninger på problemer. I mange tilfeller må du kunne beherske teknisk engelsk, siden brukerveiledninger ofte er engelskspråklige. Evne til å takle omstilling og endring i et fagfelt i stadig utvikling er nødvendig.

Utdanning

Du kan utdanne deg på videregående nivå eller på høyere nivå på universiteter og høgskoler. Dataforeningen i Norge tilbyr EU-godkjent sertifisering som help desk supervisor.

Etter- og videreutdanning
Som helpdeskmedarbeider vil du ofte bli tilbudt kompetanseheving. Enten i regi av bedriftene selv, gjennom kurs og seminarer, eller fag på høyskoler og universiteter som er skreddersydd for videreutdanning av ansatte.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Brukerstøtte, IKT
Deltid
Alle sektorer
1 007 personer
518 personer
489 personer
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 202 kr
32 480 kr
32 480 kr
32 700 kr
389 760 kr
389 760 kr
392 400 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 202 kr
32 480 kr
32 480 kr
32 700 kr
389 760 kr
389 760 kr
392 400 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
Ca 225 kr
35 650 kr
34 850 kr
36 500 kr
427 800 kr
418 200 kr
438 000 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
Ca 225 kr
35 840 kr
34 980 kr
36 750 kr
430 080 kr
419 760 kr
441 000 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Alle sektorer
3 683 personer
1 099 personer
2 584 personer
Ca 247 kr
Ca 241 kr
Ca 251 kr
40 000 kr
38 970 kr
40 720 kr
480 000 kr
467 640 kr
488 640 kr
Ca 247 kr
Ca 241 kr
Ca 251 kr
40 000 kr
38 970 kr
40 720 kr
480 000 kr
467 640 kr
488 640 kr
Ca 265 kr
Ca 255 kr
Ca 269 kr
42 900 kr
41 370 kr
43 550 kr
514 800 kr
496 440 kr
522 600 kr
Ca 265 kr
Ca 255 kr
Ca 269 kr
43 640 kr
41 830 kr
44 410 kr
523 680 kr
501 960 kr
532 920 kr
Brukerstøtte, IKT
Deltid
Privat
959 personer
497 personer
462 personer
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
Ca 225 kr
35 570 kr
34 790 kr
36 410 kr
426 840 kr
417 480 kr
436 920 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
Ca 225 kr
35 770 kr
34 920 kr
36 670 kr
429 240 kr
419 040 kr
440 040 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Privat
3 338 personer
1 010 personer
2 328 personer
Ca 247 kr
Ca 238 kr
Ca 249 kr
40 000 kr
38 540 kr
40 400 kr
480 000 kr
462 480 kr
484 800 kr
Ca 247 kr
Ca 238 kr
Ca 249 kr
40 000 kr
38 540 kr
40 400 kr
480 000 kr
462 480 kr
484 800 kr
Ca 265 kr
Ca 255 kr
Ca 270 kr
42 950 kr
41 330 kr
43 660 kr
515 400 kr
495 960 kr
523 920 kr
Ca 265 kr
Ca 255 kr
Ca 270 kr
43 680 kr
41 780 kr
44 510 kr
524 160 kr
501 360 kr
534 120 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Statlig
287 personer
77 personer
210 personer
Ca 257 kr
Ca
Ca 259 kr
41 600 kr
41 920 kr
499 200 kr
503 040 kr
Ca 257 kr
Ca
Ca 259 kr
41 880 kr
42 280 kr
502 560 kr
507 360 kr
Ca 260 kr
Ca 258 kr
Ca 261 kr
42 180 kr
41 740 kr
42 340 kr
506 160 kr
500 880 kr
508 080 kr
Ca 260 kr
Ca 258 kr
Ca 261 kr
43 110 kr
41 740 kr
43 430 kr
517 320 kr
500 880 kr
521 160 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold