Garn i ulike farger
Yrkesbeskrivelse

Garn­framstiller

favoritt ikon

Som garnframstiller jobber du med å produsere tekstilproduktet garn.

Fagoperatøren i garnframstilling jobber med å framstille nyskapende og tradisjonsrike garnprodukter av høy kvalitet. Som garnframstiller må du ha kunnskap om materialenes egenskaper, og hvordan de skal arbeides med på alle trinn i produksjonen.

Vanlige arbeidsoppgaver for garnframstilleren:

  • gjøre klart og forberede produksjon
  • vedlikeholde maskinene
  • følge produksjonen fra start til ferdig produkt
  • sikre at arbeidet alltid er av høy kvalitet

Det er stor konkurranse i tekoindustrien (tekstil- og konfeksjonsindustri), og i de siste tiårene har dette ført til både nedbemanning og at flere bedrifter har etablerer seg i land som produserer garn billigere enn i Norge. Resultatet er at bransjen i Norge har utviklet seg mer mot produksjon av spesial- og nisjeprodukter.

Faget kan bygge på kunnskaper i design, tekstilhåndverksfag eller mekaniske fag, og har elementer felles med andre industri- og håndverksfag.

Hvor jobber garnframstillere?

Garnframstilleren er som regel ansatt i små bedrifter innenfor tekstil- og konfeksjonsindustrien. Industrien er liten, men det stilles høye krav til kompetanse for å kunne holde produksjonen effektiv og av høy nok kvalitet.

Personlige egenskaper

Som fagoperatør i garnframstilling har du godt håndlag, arbeider effektivt, nøyaktig og har evne til å løse problemer med kreativitet og praktisk sans.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber industritekstilutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold