Image
Garnframstiller sjekker maskinene

Yrkesbeskrivelse

Garnframstiller

Som garnframstiller jobber du med å produsere tekstilproduktet garn.

Fagoperatøren i garnframstilling jobber med å lage garnprodukter. Som garnframstiller må du ha kunnskap om materialenes egenskaper, og hva som skal gjøres på alle trinn i produksjonen.

Vanlige arbeidsoppgaver for en garnframstiller:

  • forberede produksjon
  • behandle ull og blande materialer etter riktig oppskrift
  • vedlikeholde maskinene
  • følge produksjonen fra start til ferdig produkt
  • sikre at arbeidet alltid er av høy kvalitet

Garnframstillere kan jobbe med å produsere både industrigarn og håndarbeidsgarn, samt jobbe med nisjeprodukter.

 

Hvor jobber garnframstillere ?

Garnframstilleren er som regel ansatt i små bedrifter innenfor tekstil- og konfeksjonsindustrien. Industrien er liten, men det stilles høye krav til kompetanse for å kunne holde produksjonen effektiv og av høy nok kvalitet.

Personlige egenskaper

Som fagoperatør i garnframstilling bør du ha godt håndlag, arbeide effektivt, nøyaktig og ha evne til å løse problemer med kreativitet og praktisk sans.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber industritekstilutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 458211 - Industritekstilfaget, garnframstilling, Vg3
  • 458204 - Industritekstilfaget, garnfremstilling/spinning, VK I og VK II, særløp

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Garnframstiller i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8261102 - FAGOPERATØR (GARNFREMSTILLING OG SPINNING)
  • 8261101 - TEKSTILOPERATØR (GARNFREMSTILLING OG SPINNING)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 25. april 2019, av Sandnes Garn