Fylkesskogsjef på befaring med kart
Yrkesbeskrivelse

Fylkesskog­sjef

favoritt ikon

Fylkesskogsjefen har ansvar for spørsmål og oppgaver innen skogbruk i fylket.

En fylkesskogsjef er ansatt hos fylkesmannen, med ansvar for skogbruksspørsmål. Fylkesskogsjefen er pådriver for utvikling av skogbruksnæringen, og har også mange administrative oppgaver knyttet til de lover og regler som gjelder for driften av skogbruket i fylket.

Fylkesskogsjefen kan ha en rekke ulike arbeidsoppgaver:

  • være leder for skogfaglig ansatte hos fylkesmannen 
  • skape verdier basert på trevirke som råstoff og utmark som ressurs
  • veilede og bistå kommunene med veispørsmål, skogskjøtsel og miljøutfordringer
  • forvalte skogfondsmidler og ha kontroll med investeringer i ny skog
  • fordele tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
  • ha kontakt, samarbeide og drive kompetanseheving i lag med andre aktører i bransjen

Fylkesskogsjefen kan også være involvert i prosjekter for utvikling av landbruket for øvrig. I flere fylker er det direktøren eller assisterende direktør i landbruksavdelingen som ivaretar fylkesskogsjefens oppgaver.  

Stillingstittelen til fylkesskogsjef er som regel seksjonsleder.

Hvor jobber fylkesskogsjefer?

Fylkesskogsjefen er ansatt hos fylkesmannen i et av landets fylker.

Personlige egenskaper

I jobben som fylkesskogsjef må du være systematisk, ansvarsbevisst og resultatorientert. Du må ha høy kompetanse innen alle deler av skogbruk. Du må også ha gode administrative egenskaper og være i stand til å lede prosjekter målrettet.

Utdanning

Det kreves som regel høyere utdanning innenfor et relevant fagfelt. Eksempler på relevant utdanning kan være fagområder som skogfag, naturressurser eller miljørelaterte fag.

Oversikt over utdanninger innen skogbruk

Etter- og videreutdanning
Du kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike skogbruksrelaterte emner, samt ledelse, økonomi, juss eller administrasjon.

Hva jobber skogbruk- og utmarksforvaltningsutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

En fylkesskogsjef tjener fra 499 600 kroner i året (Kilde: Hovedtariffavtalen i Staten 2016-2018).

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold