Fjell- og bergverksarbeidere i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Fjell- og bergverks­arbeider

favoritt ikon

Fjell- og bergverksarbeideren jobber med konstruksjon av tomter, veier og tunneler, samt mineraluttak fra fjell.

En fjell- og bergverksarbeider jobber med fjellboring, sprenging og mineraluttak fra fjell, i forbindelse med veier, tunneler og oppsetting av bygninger. Dette arbeidet omfatter også oppmåling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner. Mineraluttak vil si at man utvinner mineralske stoffer og andre naturressurser, for eksempel til produksjon av pukk og grus. Fjell- og bergverksarbeideren skal også sørge for tildekking av salver ved bergsprengning og sikring av arbeidsstedet. Jobben utføres i forbindelse med anleggsarbeider med tomter, veier og tunneler. Vei- og vannkraftutbyggingen i Norge er avhengig av fagarbeidere som har kunnskap om og kan arbeide med berggrunnen. 

Det er vanlig at fjell- og bergverksarbeideren arbeider innenfor et eller flere av disse fire hovedarbeidsområder:

  • bergsprenging
  • bergverksdrift
  • tunnelarbeid
  • pukk- og grusproduksjon

I arbeidet benyttes det ulike typer manuelt og elektronisk måleutstyr for oppmåling og høydesetting. Fjell- og bergverksarbeideren er med på utarbeidingen av bore- og sprengingsplaner, samt fjellrensking og fjellsikring.

Hvor jobber fjell- og bergverksarbeidere?

Fjell- og bergverksarbeideren er gjerne ansatt innenfor anleggsbransjen og bergindustrien.

Personlige egenskaper

Fjell- og bergverksarbeideren må ha høy kompetanse om boring, sprenging og arbeid i berggrunnen. Du må ha et meget bevisst i forhold til sikkerhet.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber fjell- og bergverksarbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bergfagarbeidere
Deltid
Alle sektorer
161 personer
12 personer
149 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
35 640 kr
35 670 kr
427 680 kr
428 040 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
36 930 kr
37 060 kr
443 160 kr
444 720 kr
Ca 220 kr
Ca 218 kr
Ca 220 kr
35 640 kr
35 270 kr
35 670 kr
427 680 kr
423 240 kr
428 040 kr
Ca 220 kr
Ca 218 kr
Ca 220 kr
39 460 kr
35 270 kr
39 650 kr
473 520 kr
423 240 kr
475 800 kr
Bergfagarbeidere
Heltid
Alle sektorer
676 personer
23 personer
653 personer
Ca 251 kr
Ca
Ca 252 kr
40 730 kr
40 760 kr
488 760 kr
489 120 kr
Ca 251 kr
Ca
Ca 252 kr
42 900 kr
42 990 kr
514 800 kr
515 880 kr
Ca 256 kr
Ca 228 kr
Ca 257 kr
41 470 kr
36 930 kr
41 630 kr
497 640 kr
443 160 kr
499 560 kr
Ca 256 kr
Ca 228 kr
Ca 257 kr
45 080 kr
36 930 kr
45 310 kr
540 960 kr
443 160 kr
543 720 kr
Bergfagarbeidere
Deltid
Privat
157 personer
12 personer
145 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 224 kr
35 730 kr
36 210 kr
428 760 kr
434 520 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 224 kr
37 160 kr
37 660 kr
445 920 kr
451 920 kr
Ca 221 kr
Ca 217 kr
Ca 221 kr
35 750 kr
35 150 kr
35 800 kr
429 000 kr
421 800 kr
429 600 kr
Ca 221 kr
Ca 217 kr
Ca 221 kr
39 670 kr
35 150 kr
39 890 kr
476 040 kr
421 800 kr
478 680 kr
Bergfagarbeidere
Heltid
Privat
674 personer
23 personer
651 personer
Ca 252 kr
Ca
Ca 252 kr
40 760 kr
40 820 kr
489 120 kr
489 840 kr
Ca 252 kr
Ca
Ca 252 kr
42 930 kr
43 050 kr
515 160 kr
516 600 kr
Ca 256 kr
Ca 228 kr
Ca 257 kr
41 480 kr
36 950 kr
41 640 kr
497 760 kr
443 400 kr
499 680 kr
Ca 256 kr
Ca 228 kr
Ca 257 kr
45 100 kr
36 950 kr
45 330 kr
541 200 kr
443 400 kr
543 960 kr
Skytebaser og sprengningsarbeidere
Deltid
Alle sektorer
372 personer
4 personer
368 personer
Ca 333 kr
Ca
Ca 334 kr
53 910 kr
54 070 kr
646 920 kr
648 840 kr
Ca 333 kr
Ca
Ca 334 kr
54 300 kr
54 460 kr
651 600 kr
653 520 kr
Ca 324 kr
Ca 261 kr
Ca 324 kr
52 410 kr
42 290 kr
52 520 kr
628 920 kr
507 480 kr
630 240 kr
Ca 324 kr
Ca 261 kr
Ca 324 kr
53 860 kr
42 290 kr
53 980 kr
646 320 kr
507 480 kr
647 760 kr
Skytebaser og sprengningsarbeidere
Heltid
Alle sektorer
1 164 personer
13 personer
1 151 personer
Ca 314 kr
Ca
Ca 315 kr
50 850 kr
51 040 kr
610 200 kr
612 480 kr
Ca 314 kr
Ca
Ca 315 kr
51 800 kr
52 000 kr
621 600 kr
624 000 kr
Ca 319 kr
Ca 237 kr
Ca 320 kr
51 620 kr
38 340 kr
51 770 kr
619 440 kr
460 080 kr
621 240 kr
Ca 319 kr
Ca 237 kr
Ca 320 kr
53 730 kr
38 340 kr
53 890 kr
644 760 kr
460 080 kr
646 680 kr
Skytebaser og sprengningsarbeidere
Deltid
Privat
372 personer
4 personer
368 personer
Ca 333 kr
Ca
Ca 334 kr
53 910 kr
54 070 kr
646 920 kr
648 840 kr
Ca 333 kr
Ca
Ca 334 kr
54 300 kr
54 460 kr
651 600 kr
653 520 kr
Ca 324 kr
Ca 261 kr
Ca 324 kr
52 410 kr
42 290 kr
52 520 kr
628 920 kr
507 480 kr
630 240 kr
Ca 324 kr
Ca 261 kr
Ca 324 kr
53 860 kr
42 290 kr
53 980 kr
646 320 kr
507 480 kr
647 760 kr
Skytebaser og sprengningsarbeidere
Heltid
Privat
1 163 personer
13 personer
1 150 personer
Ca 314 kr
Ca
Ca 315 kr
50 940 kr
51 040 kr
611 280 kr
612 480 kr
Ca 314 kr
Ca
Ca 315 kr
51 890 kr
51 990 kr
622 680 kr
623 880 kr
Ca 319 kr
Ca 242 kr
Ca 320 kr
51 640 kr
39 260 kr
51 780 kr
619 680 kr
471 120 kr
621 360 kr
Ca 319 kr
Ca 242 kr
Ca 320 kr
53 750 kr
39 260 kr
53 890 kr
645 000 kr
471 120 kr
646 680 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold