Image
Fagoperatør jobber ved stor vev

Yrkesbeskrivelse

Fagoperatør i veving

Fagoperatøren i veving lager tekstiler ved hjelp av veveteknikk.

En fagoperatør i veving (vever) framstiller tekstiler med veveteknikk. Som fagoperatør har du kunnskaper om materialenes egenskaper, og hvordan de skal arbeides med i hele produksjonsprosessen. Fagoperatøren bruker renne- og vevemaskiner i arbeidet.

Vanlige arbeidsoppgaver for fagoperatør i veving:

 • tegning av grunnbindinger (måten trådene bindes sammen i veven) og avarter av med træing i skaft og skje
 • kontrollere garnkvaliteten
 • sette opp garn og framstille renning
 • forberede og veve på maskin.

Faget bygger på design-, tekstilhåndverks- eller mekaniske fag og har elementer felles med andre industri- og håndverkstekofag. Du jobber ofte i tett samarbeid med designere og produktutviklere. 

Hvor jobber fagoperatører i veving ?

Fagoperatøren i veving er som regel ansatt i små bedrifter innenfor tekstil- og konfeksjonsindustrien. Industrien er liten, men det stilles høye krav til kompetanse for å kunne holde produksjonen effektiv og av høy kvalitet.

Personlige egenskaper

Det er viktig at du som fagoperatør har godt håndlag, arbeider effektivt, nøyaktig og har evne til å løse problemer med kreativitet og praktisk sans.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber fagoperatørutdannede i veving som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 458202 - Industrisømfaget, Vg3
 • 458212 - Industritekstilfaget, veving, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for fagoperatører i veving ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Fagoperatør i veving i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7431109 - FAGARBEIDER (VEVING OG HUSFLIDSPRODUKSJON)
 • 8262102 - FAGOPERATØR (VEVING)
 • 7431111 - FORMANN (VEVING OG HUSFLIDSPRODUKSJON)
 • 8262108 - TEKSTILOPERATØR (VEVING)
 • 8262107 - VEVEMASKINOPERATØR

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 13. september 2021, av Norsk Industri, Norsk Industri