Strikkemaskin
Yrkesbeskrivelse

­Fag­operatør i trikotasje

favoritt ikon

En fagoperatør i trikotasje produserer strikkede klær, arbeidsklær, vernebekledning, ryggsekker, soveposer og telt.

Som fagoperatør i trikotasje framstiller du tekstiler av garn. Fagoperatøren har kunnskaper om materialenes egenskaper, og hvordan de skal arbeides med på alle trinn i produksjonen. Fagoperatøren har også kompetanse i bruk av ulike strikkemaskiner.

Vanlige arbeidsoppgaver for fagoperatøren i trikotasje:

  • forbereder produksjon
  • vedlikeholder produksjonsmaskinene 
  • følge produksjonen fra start til ferdig produkt
  • kvalitetssikring

Faget kan bygge på kunnskaper i design, tekstilhåndverksfag eller mekaniske fag, og har elementer felles med andre industri- og håndverksfag. Du jobber ofte i tett samarbeid med klesdesignere.

Hvor jobber fagoperatører i trikotasje?

Fagoperatøren i trikotasje er som regel ansatt i små bedrifter innenfor tekstil- og konfeksjonsindustrien. Industrien er liten, men det stilles høye krav til kompetanse for å kunne holde produksjonen effektiv og av høy nok kvalitet.

Personlige egenskaper

Det er viktig at du som fagoperatør har godt håndlag, arbeider effektivt, nøyaktig og har evne til å løse problemer med kreativitet og praktisk sans. Operatøren må ha evne til å benytte sine sanser, særlig fargesynet.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber fagoperatørutdannede i trikotasje som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for fagoperatører i trikotasje?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Operatører innen tekstilproduksjon
Deltid
Alle sektorer
281 personer
154 personer
127 personer
Ca 192 kr
Ca 185 kr
Ca 204 kr
31 160 kr
30 040 kr
32 970 kr
373 920 kr
360 480 kr
395 640 kr
Ca 192 kr
Ca 185 kr
Ca 204 kr
31 220 kr
30 040 kr
33 250 kr
374 640 kr
360 480 kr
399 000 kr
Ca 201 kr
Ca 194 kr
Ca 209 kr
32 510 kr
31 410 kr
33 840 kr
390 120 kr
376 920 kr
406 080 kr
Ca 201 kr
Ca 194 kr
Ca 209 kr
33 310 kr
31 910 kr
35 010 kr
399 720 kr
382 920 kr
420 120 kr
Operatører innen tekstilproduksjon
Heltid
Alle sektorer
594 personer
251 personer
343 personer
Ca 205 kr
Ca 191 kr
Ca 215 kr
33 200 kr
30 960 kr
34 780 kr
398 400 kr
371 520 kr
417 360 kr
Ca 205 kr
Ca 191 kr
Ca 215 kr
33 770 kr
31 010 kr
35 890 kr
405 240 kr
372 120 kr
430 680 kr
Ca 212 kr
Ca 197 kr
Ca 222 kr
34 290 kr
31 910 kr
36 030 kr
411 480 kr
382 920 kr
432 360 kr
Ca 212 kr
Ca 197 kr
Ca 222 kr
36 130 kr
33 000 kr
38 420 kr
433 560 kr
396 000 kr
461 040 kr
Operatører innen tekstilproduksjon
Deltid
Privat
277 personer
152 personer
125 personer
Ca 192 kr
Ca 185 kr
Ca 202 kr
31 110 kr
30 040 kr
32 770 kr
373 320 kr
360 480 kr
393 240 kr
Ca 192 kr
Ca 185 kr
Ca 202 kr
31 190 kr
30 040 kr
33 060 kr
374 280 kr
360 480 kr
396 720 kr
Ca 200 kr
Ca 194 kr
Ca 209 kr
32 470 kr
31 350 kr
33 820 kr
389 640 kr
376 200 kr
405 840 kr
Ca 200 kr
Ca 194 kr
Ca 209 kr
33 280 kr
31 850 kr
35 000 kr
399 360 kr
382 200 kr
420 000 kr
Operatører innen tekstilproduksjon
Heltid
Privat
593 personer
250 personer
343 personer
Ca 205 kr
Ca 191 kr
Ca 215 kr
33 200 kr
30 900 kr
34 780 kr
398 400 kr
370 800 kr
417 360 kr
Ca 205 kr
Ca 191 kr
Ca 215 kr
33 770 kr
30 950 kr
35 890 kr
405 240 kr
371 400 kr
430 680 kr
Ca 212 kr
Ca 197 kr
Ca 222 kr
34 290 kr
31 910 kr
36 030 kr
411 480 kr
382 920 kr
432 360 kr
Ca 212 kr
Ca 197 kr
Ca 222 kr
36 140 kr
33 010 kr
38 420 kr
433 680 kr
396 120 kr
461 040 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold