Industrisyer i tekstilfabrikk
Yrkesbeskrivelse

­Fag­operatør i industrisøm­faget

favoritt ikon

En fagoperatør i industrisømfaget produserer tekstilvarer ved hjelp av maskiner.

En fagoperatør i industrisømfaget produserer produkter av tekstil, hud, fiber og andre kunststoffer. Fagoperatøren har gode kunnskaper om materialenes egenskaper og hvordan de skal behandles i produksjonen. Yrket kalles også for industrisyer. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en fagoperatør i industrisømfaget:

  • forberede produksjon
  • følge produksjonen fra start til ferdig produkt
  • sikre høy kvalitet på arbeidet
  • vedlikeholde og bruke produksjonsmaskiner for industrisøm

Industrisømfaget bygger på kunnskaper i design, tekstilhåndverksfag eller fag innen teknikk og industriell produksjon. Som fagoperatør i industrisømfaget samarbeider du ofte tett med klesdesignere.

Hvor jobber fagoperatører i industrisømfaget ?

En fagoperatør i industrisømfaget er som regel ansatt i små bedrifter innenfor tekstil- og konfeksjonsindustrien, men noen jobber også i møbelindustrien. 

Personlige egenskaper

Som fagoperatør i industrisømfaget må du ha godt håndlag og arbeide effektivt og nøyaktig. Du må ha evne til å løse problemer med kreativitet og praktisk sans. Du bør også ha noe teknisk og mekanisk innsikt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber industrisømutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Industrisyer
Deltid
Privat
363 personer
286 personer
Ca 199 kr
Ca 206 kr
Ca
32 220 kr
33 370 kr
386 640 kr
400 440 kr
Ca 199 kr
Ca 206 kr
Ca
32 220 kr
33 370 kr
386 640 kr
400 440 kr
Ca 202 kr
Ca 212 kr
Ca
32 680 kr
34 280 kr
392 160 kr
411 360 kr
Ca 202 kr
Ca 212 kr
Ca
32 790 kr
34 380 kr
393 480 kr
412 560 kr
Industrisyer
Deltid
Alle sektorer
365 personer
288 personer
Ca 200 kr
Ca 206 kr
Ca
32 330 kr
33 380 kr
387 960 kr
400 560 kr
Ca 200 kr
Ca 206 kr
Ca
32 330 kr
33 380 kr
387 960 kr
400 560 kr
Ca 202 kr
Ca 212 kr
Ca
32 710 kr
34 310 kr
392 520 kr
411 720 kr
Ca 202 kr
Ca 212 kr
Ca
32 820 kr
34 410 kr
393 840 kr
412 920 kr
Industrisyer
Heltid
Alle sektorer
524 personer
393 personer
131 personer
Ca 205 kr
Ca 206 kr
Ca 200 kr
33 150 kr
33 370 kr
32 450 kr
397 800 kr
400 440 kr
389 400 kr
Ca 205 kr
Ca 206 kr
Ca 200 kr
33 150 kr
33 370 kr
32 450 kr
397 800 kr
400 440 kr
389 400 kr
Ca 210 kr
Ca 212 kr
Ca 205 kr
34 070 kr
34 330 kr
33 260 kr
408 840 kr
411 960 kr
399 120 kr
Ca 210 kr
Ca 212 kr
Ca 205 kr
34 540 kr
34 640 kr
34 210 kr
414 480 kr
415 680 kr
410 520 kr
Industrisyer
Heltid
Privat
524 personer
393 personer
131 personer
Ca 205 kr
Ca 206 kr
Ca 200 kr
33 150 kr
33 370 kr
32 450 kr
397 800 kr
400 440 kr
389 400 kr
Ca 205 kr
Ca 206 kr
Ca 200 kr
33 150 kr
33 370 kr
32 450 kr
397 800 kr
400 440 kr
389 400 kr
Ca 210 kr
Ca 212 kr
Ca 205 kr
34 070 kr
34 330 kr
33 260 kr
408 840 kr
411 960 kr
399 120 kr
Ca 210 kr
Ca 212 kr
Ca 205 kr
34 540 kr
34 640 kr
34 210 kr
414 480 kr
415 680 kr
410 520 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Dataelektroniker hjelper noen over skype

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Sivilingeniører på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Logistikkoperatører henter varer på et lager

Logistikk­operatør

En logistikk­operatør arbeider med transport av varer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods er vanlige oppgaver.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industri­rørlegger

Industri­rørleggeren er en fag­arbeider som monterer røropplegg, og ut­fører sveising og platearbeid.

Teknisk forfatter med ferdig manual

Teknisk forfatter

En teknisk forfatter ut­arbeider bruksanvisninger, håndbøker, installasjonsveiledninger, kataloger og tekniske rapporter.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologer studerer én- og fåcellede organismer slik som bakterier, sopp, virus og amøber.