Image
Industrisyer i tekstilfabrikk

Yrkesbeskrivelse

Fagoperatør i industrisømfaget

En fagoperatør i industrisømfaget produserer tekstilvarer ved hjelp av maskiner.

En fagoperatør i industrisømfaget produserer produkter av tekstil, hud, fiber og andre kunststoffer. Fagoperatøren har gode kunnskaper om materialenes egenskaper og hvordan de skal behandles i produksjonen. Yrket kalles også for industrisyer. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en fagoperatør i industrisømfaget:

 • forberede produksjon
 • følge produksjonen fra start til ferdig produkt
 • sikre høy kvalitet på arbeidet
 • vedlikeholde og bruke produksjonsmaskiner for industrisøm

Industrisømfaget bygger på kunnskaper i design, tekstilhåndverksfag eller fag innen teknikk og industriell produksjon. Som fagoperatør i industrisømfaget samarbeider du ofte tett med klesdesignere.

Hvor jobber fagoperatører i industrisømfaget ?

En fagoperatør i industrisømfaget er som regel ansatt i små bedrifter innenfor tekstil- og konfeksjonsindustrien, men noen jobber også i møbelindustrien. 

Personlige egenskaper

Som fagoperatør i industrisømfaget må du ha godt håndlag og arbeide effektivt og nøyaktig. Du må ha evne til å løse problemer med kreativitet og praktisk sans. Du bør også ha noe teknisk og mekanisk innsikt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Bedrifter

Fagoperatør i industrisømfaget i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8263107 - INDUSTRISYER
 • 8263110 - SPESIALARBEIDER (INDUSTRISYING)
 • 8263109 - STOPPER (TEKSTIL)
 • 8263114 - SYER (BÅTKALESJER)
 • 8263103 - SYER (KONFEKSJONSINDUSTRI)
 • 8263112 - SYER (MØBELINDUSTRI)
 • 8263111 - SØMOPERATØR
 • 8263106 - TELTSYER
 • 8263113 - PRODUKSJONSARBEIDER (MARKISER)

Sist kvalitetsikret den 01. september 2016, av Tipnett