Fagoperatør vedlikeholder maskiner
Yrkesbeskrivelse

­Fag­operatør i farging, trykking og etterbehandling

favoritt ikon

Fagoperatøren farger, trykker og etterbehandler tekstiler.

En fagoperatør i farging, trykking (tekstiltrykker) og etterbehandling arbeider med framstilling og utførelse av farging, trykking og etterbehandling av ulike materialer og varer. Fagoperatøren har gode kunnskaper om materialenes egenskaper og hvordan de skal arbeides med på alle trinn i produksjonen.

Vanlige arbeidsoppgaver for fagoperatøren farging, trykking og etterbehandling:

  • forberede produksjon
  • vedlikeholde produksjonsmaskinene
  • følge produksjonen fra start til ferdig produkt
  • kvalitetssikring

Faget kan bygge på kunnskaper innen mekaniske fag eller kjemi- og prosessfag, og har elementer felles med andre industrifag når det gjelder å bruke kjemiske produkter, kjemi- og prosessteknikk og målings- og styringsteknikk.

Som fagoperatør jobber du i tett samarbeid med klesdesignere og andre fagpersoner innenfor bransjen.

Hvor jobber fagoperatører i farging, trykking og etterbehandling?

Fagoperatøren er som regel ansatt i små bedrifter innenfor tekstil- og konfeksjonsindustrien. Industrien er liten, og det stilles høye krav til kompetanse blant ansatte for å kunne holde produksjonen effektiv og av høy kvalitet.

Personlige egenskaper

Som fagoperatør har du godt håndlag, arbeider effektivt, nøyaktig og har evne til å løse problemer med kreativitet og praktisk sans. Fagoperatøren må ha godt fargesyn.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber fagoperatørutdannede i farging, trykking og etterbehandling som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for fagoperatører i farging, trykking og etterbehandling?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Renseri- eller vaskerimaskinoperatør
Deltid
Alle sektorer
1 387 personer
1 024 personer
363 personer
Ca 192 kr
Ca 196 kr
Ca 186 kr
31 150 kr
31 720 kr
30 070 kr
373 800 kr
380 640 kr
360 840 kr
Ca 192 kr
Ca 196 kr
Ca 186 kr
31 150 kr
31 720 kr
30 160 kr
373 800 kr
380 640 kr
361 920 kr
Ca 190 kr
Ca 192 kr
Ca 186 kr
30 780 kr
31 050 kr
30 060 kr
369 360 kr
372 600 kr
360 720 kr
Ca 190 kr
Ca 192 kr
Ca 186 kr
31 290 kr
31 440 kr
30 900 kr
375 480 kr
377 280 kr
370 800 kr
Renseri- eller vaskerimaskinoperatør
Heltid
Alle sektorer
1 257 personer
719 personer
538 personer
Ca 198 kr
Ca 198 kr
Ca 196 kr
32 040 kr
32 110 kr
31 780 kr
384 480 kr
385 320 kr
381 360 kr
Ca 198 kr
Ca 198 kr
Ca 196 kr
32 330 kr
32 240 kr
32 360 kr
387 960 kr
386 880 kr
388 320 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
Ca 196 kr
31 790 kr
31 870 kr
31 690 kr
381 480 kr
382 440 kr
380 280 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
Ca 196 kr
33 010 kr
32 770 kr
33 350 kr
396 120 kr
393 240 kr
400 200 kr
Renseri- eller vaskerimaskinoperatør
Kommunal
389 personer
359 personer
Ca 205 kr
Ca 205 kr
Ca
33 270 kr
33 230 kr
399 240 kr
398 760 kr
Ca 205 kr
Ca 205 kr
Ca
33 270 kr
33 230 kr
399 240 kr
398 760 kr
Ca 199 kr
Ca 199 kr
Ca
32 220 kr
32 200 kr
386 640 kr
386 400 kr
Ca 199 kr
Ca 199 kr
Ca
32 540 kr
32 530 kr
390 480 kr
390 360 kr
Renseri- eller vaskerimaskinoperatør
Deltid
Kommunal
303 personer
281 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca
33 070 kr
33 050 kr
396 840 kr
396 600 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca
33 070 kr
33 050 kr
396 840 kr
396 600 kr
Ca 197 kr
Ca 197 kr
Ca
31 910 kr
31 860 kr
382 920 kr
382 320 kr
Ca 197 kr
Ca 197 kr
Ca
32 140 kr
32 100 kr
385 680 kr
385 200 kr
Renseri- eller vaskerimaskinoperatør
Privat
2 209 personer
1 354 personer
855 personer
Ca 196 kr
Ca 196 kr
Ca 195 kr
31 680 kr
31 790 kr
31 550 kr
380 160 kr
381 480 kr
378 600 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
Ca 195 kr
31 870 kr
31 870 kr
32 010 kr
382 440 kr
382 440 kr
384 120 kr
Ca 193 kr
Ca 193 kr
Ca 192 kr
31 220 kr
31 300 kr
31 110 kr
374 640 kr
375 600 kr
373 320 kr
Ca 193 kr
Ca 193 kr
Ca 192 kr
32 260 kr
32 040 kr
32 580 kr
387 120 kr
384 480 kr
390 960 kr
Renseri- eller vaskerimaskinoperatør
Deltid
Privat
1 078 personer
737 personer
341 personer
Ca 190 kr
Ca 192 kr
Ca 185 kr
30 740 kr
31 150 kr
30 030 kr
368 880 kr
373 800 kr
360 360 kr
Ca 190 kr
Ca 192 kr
Ca 185 kr
30 770 kr
31 150 kr
30 160 kr
369 240 kr
373 800 kr
361 920 kr
Ca 188 kr
Ca 190 kr
Ca 185 kr
30 490 kr
30 760 kr
29 940 kr
365 880 kr
369 120 kr
359 280 kr
Ca 188 kr
Ca 190 kr
Ca 185 kr
31 070 kr
31 200 kr
30 810 kr
372 840 kr
374 400 kr
369 720 kr
Renseri- eller vaskerimaskinoperatør
Heltid
Privat
1 131 personer
617 personer
514 personer
Ca 198 kr
Ca 198 kr
Ca 196 kr
32 000 kr
32 040 kr
31 700 kr
384 000 kr
384 480 kr
380 400 kr
Ca 198 kr
Ca 198 kr
Ca 196 kr
32 360 kr
32 230 kr
32 320 kr
388 320 kr
386 760 kr
387 840 kr
Ca 195 kr
Ca 196 kr
Ca 195 kr
31 670 kr
31 720 kr
31 620 kr
380 040 kr
380 640 kr
379 440 kr
Ca 195 kr
Ca 196 kr
Ca 195 kr
32 990 kr
32 690 kr
33 350 kr
395 880 kr
392 280 kr
400 200 kr
Renseri- eller vaskerimaskinoperatør
Alle sektorer
2 644 personer
1 743 personer
901 personer
Ca 197 kr
Ca 198 kr
Ca 195 kr
31 930 kr
32 040 kr
31 590 kr
383 160 kr
384 480 kr
379 080 kr
Ca 197 kr
Ca 198 kr
Ca 195 kr
32 060 kr
32 060 kr
32 010 kr
384 720 kr
384 720 kr
384 120 kr
Ca 194 kr
Ca 194 kr
Ca 193 kr
31 380 kr
31 490 kr
31 200 kr
376 560 kr
377 880 kr
374 400 kr
Ca 194 kr
Ca 194 kr
Ca 193 kr
32 310 kr
32 150 kr
32 610 kr
387 720 kr
385 800 kr
391 320 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold