Image
Fagoperatør blander farge

Yrkesbeskrivelse

Fagoperatør i farging, trykking og etterbehandling

Fagoperatøren farger, trykker og etterbehandler tekstiler.

En fagoperatør i farging, trykking (tekstiltrykker) og etterbehandling arbeider med framstilling og utførelse av farging, trykking og etterbehandling av ulike materialer og varer. Fagoperatøren har gode kunnskaper om materialenes egenskaper og hvordan de skal arbeides med på alle trinn i produksjonen.

Vanlige arbeidsoppgaver for fagoperatøren farging, trykking og etterbehandling:

 • forberede produksjon
 • vedlikeholde produksjonsmaskinene
 • følge produksjonen fra start til ferdig produkt
 • kvalitetssikring

Faget kan bygge på kunnskaper innen mekaniske fag eller kjemi- og prosessfag, og har elementer felles med andre industrifag når det gjelder å bruke kjemiske produkter, kjemi- og prosessteknikk og målings- og styringsteknikk.

Som fagoperatør jobber du i tett samarbeid med designere og produktutviklere innenfor bransjen.

Hvor jobber fagoperatører i farging, trykking og etterbehandling ?

Fagoperatøren er som regel ansatt i små bedrifter innenfor tekstil- og konfeksjonsindustrien. Industrien er liten, og det stilles høye krav til kompetanse blant ansatte for å kunne holde produksjonen effektiv og av høy kvalitet.

Personlige egenskaper

Som fagoperatør har du godt håndlag, arbeider effektivt, nøyaktig og har evne til å løse problemer med kreativitet og praktisk sans. Fagoperatøren må ha godt fargesyn.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber fagoperatørutdannede i farging, trykking og etterbehandling som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 458207 - Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for fagoperatører i farging, trykking og etterbehandling ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Fagoperatør i farging, trykking og etterbehandling i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8266117 - APPRETURARBEIDER (TEKSTIL)
 • 8266116 - FARGERIARBEIDER (TEKSTIL)
 • 8266106 - FARGERIOPERATØR
 • 8266107 - IMPREGNERINGSOPERATØR (TEKSTIL)
 • 8266113 - MESTER (TEKSTILRENHOLD)
 • 8266122 - OPERATØR (STOFFBLEKINGSMASKIN)
 • 8266123 - OPERATØR (TEKSTILFARGINGSMASKIN)
 • 8266118 - SPESIALARBEIDER (FARGING, VASKING, RENSING MV. AV TEKSTIL O.L.)
 • 8266101 - TEKSTILOPERATØR (FARGING, TRYKKING, ETTERBEHANDLING)
 • 8266109 - TEKSTILRENHOLDER
 • 8266108 - TEKSTILTRYKKER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 13. september 2021, av Norsk Industri, Norsk Industri