Entomolog studerer insekt
Yrkesbeskrivelse

Entomolog

favoritt ikon

Som entomolog jobber du med insekter.

En entomolog er en biolog med spesialisering i entomologi – læren om insekter. Arbeidsoppgavene kan variere mye avhengig av arbeidsplass, men en del av hverdagen til entomologer inkluderer gjerne innsamling og observasjon av insekter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en entomolog:

  • forskning
  • undervisning
  • bekjempelse av skadeinsekter, både med og uten giftige kjemikalier

Entomologer har en grunnutdanning som gjør at de har kunnskap om et bredt felt av biologiske disipliner. Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du jobber.

Insekter er en svært viktig dyregruppe, og utgjør halvparten av verdens kjente dyrearter. Insekter er essensielle for viktige naturlige prosesser som pollinering, nedbryting og som mat for andre dyr. De sprer parasitter og sykdommer som er farlige for mennesker, og de er skadedyr, både på dyr og planter.

Hvor jobber entomologer?

Entomologer arbeider innenfor mange typer organisasjoner og institusjoner. Typiske arbeidsgivere inkluderer miljøorganisasjoner, forskning- og undervisningsinstitusjoner, kartleggingsfirmaer, museer og ingeniørbedrifter. 

Entomologer kan også jobbe innen offentlig forvaltning, eksempelvis i departementer, direktorater, tilsyn eller forskningsinstitusjoner.

Personlige egenskaper

Som entomolog må du være interessert i insekter og mangfoldet i naturen. Du må være nysgjerrig, like å undersøke og finne ut av ting, og du må kunne tilegne deg ny kunnskap.

Utdanning

Grunnutdanningen for entomologer er en bachelorgrad i biologi eller økologi. Det er mulig å begynne spesialiseringen på bachelornivå, men det vanligste er å begynne på masternivå

Det finnes også en del studier som kombinerer biologi og andre relaterte fagdisipliner, slik som kjemi, fysikk eller geologi.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber entomologiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Lønnen til en entomolog vil avhenge av utdanningsnivå, ansiennitet, arbeidsplass, arbeidsoppgaver og ansvarsområde.
Som forsker med doktorgrad ved en statlig institusjon vil lønnen ligge på 490 900–650 200 kroner i året. Ved oppnådd professorkompetanse vil du tjene fra 611 700 kroner i året. (Kilde: Hovedtariffavtalen i staten 2016-2018)