Byggingeniør sjekker arkitekttegninger.
Yrkesbeskrivelse

Bygg­ingeniør

favoritt ikon

Byggingeniøren utreder, planlegger og gjennomfører byggeprosjekter. Ofte er byggingeniøren lederen på en byggeplass.

Som byggingeniør planlegger og prosjekterer du nye bygg og anlegg. Byggingeniører jobber også med å sikre bærekraftige og «grønne» løsninger i fremtidens bygg.

Byggingeniøren utreder og planlegger ofte i samarbeid med andre, som for eksempel arkitekter og byggherrer. Byggingeniøren har inngående kunnskaper om for eksempel konstruksjoner og materialer som tre, stål og betong – materialer som ofte benyttes ved bygging av hus og broer. Byggingeniøren jobber med praktiske oppgaver og tekniske løsninger med tanke på bygging, helse, miljø og sikkerhet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en byggingeniør:

  • planlegge bygg, broer og veier
  • ta hensyn til fysiske og miljøproblemstillinger når nye prosjekter skal igangsettes
  • kjenne til underlagstyper og om spesielle områder egner seg for utbygging
  • utrede prosjektkostnader 
  • tegne konstruksjoner og plantegninger
  • inspisere anlegg for å sjekke at alt gjøres etter planen
  • forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende bygg

Det finnes mange ulike retninger innen bygg og anlegg, som for eksempel landmåling, arealplanlegging, energi og miljø

Byggingeniører kan utføre landmåling og arealplanlegging for kommuner og andre utbyggere. Som byggingeniør kan du også ha ansvar for at teknisk utbygging av vann- og avløpsanlegg fungerer. 

 

Hvor jobber byggingeniører?

Byggingeniørene jobber i bedrifter og entreprenørselskaper som driver med bygging av hus, broer, oljeplattformer, veier, vann og avløp. Som byggingeniør kan du jobbe på prosjekter både i privat og offentlig sektor.

Byggingeniører fungerer ofte som ledere på arbeidsplassen. Byggingeniører kan også jobbe i offshorevirksomhet.

Personlige egenskaper

Som byggingeniør må du være interessert i realfag og tekniske løsninger. Du må kunne ta ansvar for store og små prosjekter, og du må kunne samarbeide med andre yrkesgrupper om gjennomføring av prosjektene.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Med bachelorgrad kan du ta en mastergrad ved en høgskole eller et universitet. Master i teknologi, tidligere kalt sivilingeniør, er toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag.

Du kan også utdanne deg til takstingeniør hos NITO. 

Hva jobber byggingeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bygningsingeniører
Heltid
Alle sektorer
15 727 personer
2 612 personer
13 115 personer
Ca 300 kr
Ca 279 kr
Ca 306 kr
48 550 kr
45 230 kr
49 510 kr
582 600 kr
542 760 kr
594 120 kr
Ca 300 kr
Ca 279 kr
Ca 306 kr
48 550 kr
45 230 kr
49 510 kr
582 600 kr
542 760 kr
594 120 kr
Ca 320 kr
Ca 295 kr
Ca 325 kr
51 810 kr
47 740 kr
52 620 kr
621 720 kr
572 880 kr
631 440 kr
Ca 320 kr
Ca 295 kr
Ca 325 kr
53 200 kr
48 390 kr
54 160 kr
638 400 kr
580 680 kr
649 920 kr
Bygningsingeniører
Heltid
Privat
10 307 personer
1 147 personer
9 160 personer
Ca 323 kr
Ca 301 kr
Ca 326 kr
52 390 kr
48 800 kr
52 860 kr
628 680 kr
585 600 kr
634 320 kr
Ca 323 kr
Ca 301 kr
Ca 326 kr
52 390 kr
48 800 kr
52 860 kr
628 680 kr
585 600 kr
634 320 kr
Ca 340 kr
Ca 320 kr
Ca 342 kr
55 060 kr
51 780 kr
55 470 kr
660 720 kr
621 360 kr
665 640 kr
Ca 340 kr
Ca 320 kr
Ca 342 kr
56 420 kr
52 460 kr
56 910 kr
677 040 kr
629 520 kr
682 920 kr
Bygningsingeniører
Heltid
Kommunal
2 791 personer
813 personer
1 978 personer
Ca 287 kr
Ca 283 kr
Ca 289 kr
46 500 kr
45 880 kr
46 760 kr
558 000 kr
550 560 kr
561 120 kr
Ca 287 kr
Ca 283 kr
Ca 289 kr
46 500 kr
45 880 kr
46 760 kr
558 000 kr
550 560 kr
561 120 kr
Ca 294 kr
Ca 290 kr
Ca 296 kr
47 640 kr
46 930 kr
47 930 kr
571 680 kr
563 160 kr
575 160 kr
Ca 294 kr
Ca 290 kr
Ca 296 kr
48 320 kr
47 280 kr
48 750 kr
579 840 kr
567 360 kr
585 000 kr
Bygningsingeniører
Heltid
Statlig
2 629 personer
652 personer
1 977 personer
Ca 256 kr
Ca 250 kr
Ca 259 kr
41 460 kr
40 480 kr
41 920 kr
497 520 kr
485 760 kr
503 040 kr
Ca 256 kr
Ca 250 kr
Ca 259 kr
41 870 kr
40 480 kr
42 730 kr
502 440 kr
485 760 kr
512 760 kr
Ca 268 kr
Ca 257 kr
Ca 272 kr
43 480 kr
41 640 kr
44 090 kr
521 760 kr
499 680 kr
529 080 kr
Ca 268 kr
Ca 257 kr
Ca 272 kr
45 760 kr
42 620 kr
46 810 kr
549 120 kr
511 440 kr
561 720 kr
Bygningsingeniører
Deltid
Alle sektorer
1 808 personer
455 personer
1 353 personer
Ca 275 kr
Ca 267 kr
Ca 278 kr
44 610 kr
43 300 kr
45 030 kr
535 320 kr
519 600 kr
540 360 kr
Ca 275 kr
Ca 267 kr
Ca 278 kr
44 610 kr
43 300 kr
45 030 kr
535 320 kr
519 600 kr
540 360 kr
Ca 294 kr
Ca 274 kr
Ca 301 kr
47 590 kr
44 370 kr
48 720 kr
571 080 kr
532 440 kr
584 640 kr
Ca 294 kr
Ca 274 kr
Ca 301 kr
48 290 kr
44 760 kr
49 530 kr
579 480 kr
537 120 kr
594 360 kr
Bygningsingeniører
Deltid
Privat
1 067 personer
202 personer
865 personer
Ca 286 kr
Ca 287 kr
Ca 284 kr
46 280 kr
46 520 kr
45 970 kr
555 360 kr
558 240 kr
551 640 kr
Ca 286 kr
Ca 287 kr
Ca 284 kr
46 280 kr
46 520 kr
45 970 kr
555 360 kr
558 240 kr
551 640 kr
Ca 309 kr
Ca 296 kr
Ca 313 kr
50 100 kr
47 900 kr
50 630 kr
601 200 kr
574 800 kr
607 560 kr
Ca 309 kr
Ca 296 kr
Ca 313 kr
51 020 kr
48 480 kr
51 640 kr
612 240 kr
581 760 kr
619 680 kr
Bygningsingeniører
Deltid
Kommunal
541 personer
154 personer
387 personer
Ca 280 kr
Ca 275 kr
Ca 283 kr
45 380 kr
44 570 kr
45 830 kr
544 560 kr
534 840 kr
549 960 kr
Ca 280 kr
Ca 275 kr
Ca 283 kr
45 380 kr
44 570 kr
45 830 kr
544 560 kr
534 840 kr
549 960 kr
Ca 283 kr
Ca 277 kr
Ca 286 kr
45 920 kr
44 950 kr
46 370 kr
551 040 kr
539 400 kr
556 440 kr
Ca 283 kr
Ca 277 kr
Ca 286 kr
46 250 kr
45 210 kr
46 720 kr
555 000 kr
542 520 kr
560 640 kr
Bygningsingeniører
Deltid
Statlig
200 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca
36 460 kr
437 520 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca
36 460 kr
437 520 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca
36 920 kr
443 040 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca
37 190 kr
446 280 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold