Botaniker på jobb
Yrkesbeskrivelse

Botaniker

favoritt ikon

Botanikere jobber med planter, både inne på laboratorium og ute i naturen.

En botaniker er en biolog som jobber med botanikk. Botanikeren har kunnskap om plantenes mangfold, betydning, funksjon og slektskap.

Planter er alt fra encellete organismer til store trær, og finnes i omtrent alle jordens miljøer, inkludert havet. Planter produserer oksygen og binder karbondioksid. Det gjør at planter er grunnlaget for det livet vi har på jorda i dag, og nøkkelen til en bærekraftig fremtid.  

Fagområdet er bredt, og inkluderer alt fra de kjemiske reaksjonene inne i den enkelte plante, samspillet mellom planter og dyr, og til kunnskap om store og kompliserte plantesamfunn.  

Botanikere jobber ofte sammen med andre biologer med andre spesialiseringer.

Botanisk forskning og kompetanse kan bekjempe miljøproblemer, matmangel og sykdommer.

Et nærliggende yrke er planteviter, som arbeider med planter til matproduksjon.

Hvor jobber botanikere?

Typiske arbeidsgivere for en botaniker er miljøorganisasjoner, kartleggingsfirmaer og ingeniørbedrifter. En botaniker kan også jobbe innenfor forskning og undervisning, og ved museer. Som botaniker kan du også arbeide innenfor offentlig forvaltning, for eksempel i departementer, direktorater, tilsyns- eller forskningsinstitusjoner.

Personlige egenskaper

Som botaniker må du være interessert i mangfoldet i naturen. Du må være nysgjerrig og like å undersøke for å finne svar.  Du bør like å tilbringe tid i naturen. Arbeid på laboratorium krever god konsentrasjon, nøyaktighet og tålmodighet. 

Utdanning

Grunnutdanningen for botanikere er en bachelorgrad i biologi eller økologi

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber botanikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for botanikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Lønnen til en botaniker vil avhenge av utdanningsnivå, ansiennitet, arbeidsplass, arbeidsoppgaver og ansvarsområde.

Som forsker med doktorgrad ved en statlig institusjon vil lønnen ligge på 490 900 – 650 200 kroner i året. Ved oppnådd professorkompetanse vil du tjene fra 611 700 kroner i året. (Kilde: Hovedtariffavtalen i staten 2016-2018)