Yrkesbeskrivelse

Barnehage­lærer / Førskole­lærer

favoritt ikon

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring og utfordring.

Barnehagen er et verksted for barns læring. I barnehagen skal barna gjennom organiserte aktiviteter og fri lek utvikle seg og vokse. Her har barnehagelæreren et viktig faglig ansvar gjennom å bruke sin kunnskap fra utdanningen til å lage et tilbud med god kvalitet.

Barn trenger voksne som kan stimulere deres fantasi og medfødte skapertrang. Det er barnehagelærerens jobb å bidra til dette ved hjelp av blant annet bilder, musikk, drama og fortellinger. 

Barnehagelæreren har en viktig funksjon og rolle både i arbeidet med barna, i samarbeid med andre ansatte og med foreldre. Å kunne kommunisere og samarbeide med ulike typer mennesker er en viktig del av jobben.

Barnehagelæreren jobber med barn fra 0-10 år, og har gjerne pedagogisk lederansvar på sin avdeling eller sin barnehage.

Yrket het tidligere førskolelærer.

Personlige egenskaper

Som barnehagelærer må du være interessert i barns utvikling, og like å kommunisere med og formidle til barn. Du bør ha god innlevelsesevne, tålmodighet og evne til å samarbeide med andre kolleger.

Du må kunne skape tillit, og jobbe for trivsel og godt samspill mellom barna.

For å jobbe i barnehage må du fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Hvor jobber barnehagelærere?

Barnehagelærere kvalifiserer til arbeid som pedagogisk leder i barnehage. Mange barnehagelærere blir pedagogiske ledere og etter hvert også styrere i kommunale eller private barnehager.

Med ett års relevant videreutdanning er du kvalifisert til å undervise i 1.-4. trinn i grunnskolen. Du kan også arbeide i skolefritidsordningen og andre barnerelaterte virksomheter. Det betyr at det er gode jobbmuligheter i de fleste norske kommuner.  

Som barnehagelærer kan du gå over i rådgivende, administrative eller ledende stillinger innenfor kommunal og statlig virksomhet. 

 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  • Flere høgskoler tilbyr arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU), som er rettet mot assistenter/ barne- og ungdomsarbeidere som jobber i barnehage. Utdanningen varer fire år, og er lagt opp slik at du kan kombinere arbeid og studier.

Etter- og videreutdanning

Det finnes mange muligheter for kompetanseheving og etterutdanning, både for videre arbeid i barnehagen og for annet arbeid. Barnehagelærere kan undervise i småskolen 1.-4.trinn hvis de har minst 60 studiepoeng rettet mot undervisning på barnetrinnet eller i spesialpedagogikk. Les mer i forskrift til opplæringslova.

Du kan også etterutdanne deg til for eksempel adjunkt eller lektor.

Barnehagelærerutdanningen tilrettelegger for studier på høyere grads nivå. Flere høgskoler og universiteter tilbyr undervisning på mastergradsnivå for de som ønsker å gå videre etter fullfør bachelorgrad som barnehagelærer. 

Hva er de vanligste utdanningene for barnehagelærere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Hva jobber barnehagelærerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Førskolelærere

Heltidsansatte

Helse- og omsorgstjenester

Kommune og fylke

10 135 personer

9 321 personer
814 personer

Ca 230 kr

Ca 230 kr
Ca 230 kr

37 300 kr

37 400 kr
36 800 kr

447 600 kr

448 800 kr
436 800 kr

Førskolelærere m.v.

Heltidsansatte

Barnehager

Privat sektor

4 992 personer

Ca 220 kr

36 200 kr

422 400 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Lignende yrker

Faglærer i matematikk underviser en ungdomsskoleklasse.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer og pedagog med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Grunnskolelærer observerer to elever som jobber med oppgaver på nettbrett

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer ut­fører pedagogisk arbeid i grunnskolen, det vil si fra 1. til 10. klasse.

Lektor observerer elev som skriver mattestykker på tavlen.

Lektor

En lektor er en lærer med høyere grad fra universitet eller høyskole, som i tillegg har praktisk pedagogisk utdanning.

Adjunkt observerer to elever som bruker et nettbrett.

Adjunkt

Adjunkter arbeider med undervisning og opplæring av barn, unge og voksne.

Lærer som ser på hva to elever gjør på et nettbrett.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag. Som lærer er det viktig å ha gode sosiale og pedagogiske egenskaper.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener er tilknyttet en idrettsklubb eller en idrett­utøver, og planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Pedagog står ved siden av to tenåringselever og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er flink til å lære bort, og legger til rette for et godt læringsmiljø.

Logoped hjelper eldre kvinne med å prate

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Spesialpedagog jobber med en liten jente.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette undervisning for personer som har behov for ekstra hjelp.

Musikkpedagog underviser

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

Fotballtrener i samtale med barn på fotballbanen

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Ung gutt med blå topplue sett fra siden.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.