Tilbake til oversikt

Andre utdanninger

Utdanning i Forsvaret

Du kan velge å ta hele eller deler av utdanningen i Forsvaret. Her tilbys både sivil og militær utdanning på flere nivåer fra fagbrev til masterutdanning.

Du kan utdanne deg til for eksempel ingeniør, befal, leder, minedykker eller kystjeger.
Forsvaret har over 500 lærlinger årlig.

Les mer om utdanning i Forsvaret

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanninger er ofte fleksible, og kan gjerne kombineres med jobb. Utdanningene har vanligvis opptak på bakgrunn av tidligere utdanning eller realkompetanse og arbeidserfaring. Utdanningene er ofte deltidsstudier, nettstudier eller samlingsbaserte.

Les mer om etter- og videreutdanning

Utdanning i bedrift

Flere bedrifter tilbyr utdanning og opplæring som kvalifiserer deg til et yrke. Noen av utdanningene er lønnet og medfører plikttjeneste etterpå.

Les mer:
Tollvesenet, Avinor, Jernbaneverket, Flytoget og Kriminalomsorgen