Nøkkelinformasjon

Du lærer om transport av personer og varer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er yrkessjåfør.

Læreplan

Læreplan i yrkessjåførfag

Vg3 yrkessjåførfaget handler om å håndtere og forflytte passasjerer, varer og gods. Faget skal gi lærlingene innsikt i ulike transportoppdrag og sikringsmetoder og hvordan de kan ivareta miljø, trafikksikkerhet og en verdikjedetankegang. Faget skal bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan dekke samfunnets behov for en sikker, effektiv, lønnsom og miljøvennlig transport. Videre skal faget bidra til å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige yrkessjåfører og til å dekke det framtidige behovet for arbeidskraft i bransjen.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode SSYRK3:

Samarbeidsavtaler

Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.