Nøkkelinformasjon

Du lærer å produsere, montere, reparere og vedlikeholde elektriske maskiner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er vikler.

Læreplan

Læreplan i viklerfaget

Vg3 viklerfaget handler om å bygge, vedlikeholde og reparere elektriske maskiner. Dette omfatter arbeid på alle typer elektriske maskiner innen høy- og lavspenning, beregnet for både likestrøms- og vekselstrømsdrift. Videre handler viklerfaget om samfunnets behov for stabil infrastruktur med velfungerende systemer for produksjon, omforming og distribusjon av elektrisk energi. Det handler også om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for teknologisk utvikling og omstilling.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode ELVTR3:

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker