Nøkkelinformasjon

Du lærer om å drifte og vedlikeholde offentlige og private veier, i tillegg til annen infrastruktur.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er veidrift- og veivedlikeholdsarbeider.

Læreplan

Læreplan i veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Vg3 veidrifts- og veivedlikeholdsfaget handler om å drifte og vedlikeholde offentlige og private veier i tillegg til annen infrastruktur. Faget skal sette lærlingene i stand til å vurdere skader og avvik på veier og infrastruktur og til å planlegge og utføre drift, vedlikehold og fornying av ulike typer dekker og annen infrastruktur. Faget handler videre om å bruke maskiner, utstyr og arbeidsmetoder som reduserer miljøavtrykket og sikrer egen og andres sikkerhet. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan sikre kjøremønstre og god trafikkavvikling.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger