Nøkkelinformasjon

Du lærer om veiarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er vei- og anleggsarbeider.

Læreplan

Læreplan i vei- og anleggsfag

Vg3 veg- og anleggsfaget handlar om å byggje ut og halde ved like infrastruktur. Faget skal gjere lærlingane i stand til å planleggje og utføre anleggs- og grunnarbeid, og til å drifte og halde ved like vegar og anlegg med omsyn til ressursbruk og miljø. Det handlar om å bruke maskiner, utstyr og arbeidsmetodar som minimerer miljøavtrykket og sikrar sikkerheita til ein sjølv og andre. Faget bidreg til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvarar som legg til rette for ein berekraftig infrastruktur som hindrar miljøskader og bidreg til å bevare naturressursar.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

KYLLO MASKIN AS 1 avtale
Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.

Lignende utdanninger

Relevante yrker