Nøkkelinformasjon

Du lærer fremstille trelastprodukt og komponentar i limtre, som inngår i bygninger, broer, interiør og trevarer.

Læreplan

Læreplan i trelast- og limtreproduksjonsfaget

Vg3 trelast- og limtreproduksjonsfaget handlar om å framstille trelastprodukt og komponentar i limtre som inngår i bygningar, bruer, interiør og trevarer. Faget medverkar til at lærlingane får kompetanse i å utnytte råstoff, framstille trelastprodukt, tilarbeide limtre og kombinere limtrekomponentar med andre materialar og produkt. Det handlar vidare om å utnytte skog og trevirke som ei kjelde til råstoff. Faget bidreg til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvarar til å framstille treprodukt som gir varige og miljøvennlege og energieffektive konstruksjonar og sikrar estetisk uttrykk. 

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode BATLF3:

På gammel kode BALIM3:

Samarbeidsavtaler

Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.

Lignende utdanninger