Nøkkelinformasjon

Du lærer å lage tradisjonelle produkter og redskaper av tre, som for eksempel slede, elvebåt, komse, seletøy og øse. Du lærer også blant annet å lage brukskunst og oppbevaringsgjenstander av tre, never og røtter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er treduojár.

Læreplan

Læreplan i treduodjifag

Jo3 muorraduodjefágas lea sáhka das ahte ráhkadit sámi árbevirolaš dujiid. Go barget praktihkalaččat muorain ja eará ávdnasiiguin ja geavahit reaidduid ja mašiinnaid ovdánahttet oahpahallit duddjongálggaid ja ožžot ipmárdusa árbevieruin , teknihkain ja masa ja movt geavahit ávdnasiid. Oahpahallit galget suokkardit, ovdánahttit ideaid, geavahit innovatiiva proseassaid ja ráhkadit ođđa duodjebuktagiid. Fága galgá ráhkkanahttit oahpahalliid dustet servodaga gálvojearu árbevirolaš ja ođđaovdánahttojuvvon buktagiidda. Dat mearkkaša ahte duodjefága galgá sihkkarastit ahte šaddet oahppan duojárat geat máhttet árbevirolaš duoji ja geat gehččet ovddasguvlui ja hutket dujiid main álgoálbmotmáhttu lea vuođđun.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode DHTRD3:

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker