Nøkkelinformasjon

Du lærer om installasjoner, vedlikehold og reparasjoner av elektrisk utstyr for jernbane og sporveismateriell.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er togelektriker.

Læreplan

Læreplan i togelektrikerfag

Vg3 togelektrikerfaget handler om drift og vedlikehold på elektriske og elektroniske anlegg og utstyr på skinnegående materiell. Faget handler også om ombygging og modernisering av eksisterende skinnegående materiell. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for omstilling, og som kan drifte og vedlikeholde skinnegående materiell. Det handler også om samfunnets krav til velfungerende og sikkert skinnegående materiell. 

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker