Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen rens og vedlikehold av alle typer tekstiler.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tekstilrenser.

Læreplan

Læreplan i tekstilrensfag

Vg3 tekstilrensfaget handler om å forlenge tekstilers levetid og opprettholde tekstilers bruksegenskaper, kvaliteter og utseende gjennom rens og vedlikehold. Som en aktør i gjenbrukssektoren skal lærlingene kunne bidra til å ivareta samfunnets ansvar for miljø gjennom å synliggjøre verdien av vedlikehold og ombruk. Faget skal bidra til å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige tekstilrensere, som kan imøtekomme arbeidslivets framtidige behov for kompetanse.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker