Nøkkelinformasjon

Du lærer å produsere, reparere og vedlikeholde samiske kofter, lavvuduk og andre tradisjonelle bruksting i tekstil. Du lærer også å dekorere tekstilprodukter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er tekstilduojár.

Læreplan

Læreplan i tekstilduodjifag

Jo3 tekstiiladuodjefágas lea sáhka duddjot sámi árbevirolaš gávttiid, gahpiriid ja eará sámi biktasiid ja tekstiiladujiid. Go barget praktihkalaččat tekstiillaiguin, eará ávdnasiiguin, iešguđet sávdnjeteknihkaiguin, neavvuiguin ja mašiinnaiguin ovdánahttet oahpahallit duddjongálggaid ja ipmárdusa duoji árbevieruin, hámiin ja teknihkain. Oahpahallit galget suokkardit, ovdánahttit ideaid ja duddjot ođđa sámiinspirerejuvvon biktasiid ja eará duodjebuktagiid. Duodjefága galgá ráhkkanahttit oahpahalliid dustet servodaga gálvojearu árbevirolaš ja ođđaovdánahttojuvvon giehtadujiide. Dat mearkkaša ahte duodjefága galgá sihkkarastit ahte šaddet oahppan duojárat geat máhttet árbevirolaš duoji ja geat gehččet ovddasguvlui ja hutket dujiid main álgoálbmotmáhttu lea vuođđun.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode DHTED3:

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker