Nøkkelinformasjon

Du lærer å stoppe ut dyr, konservere og preparere biologisk materiale, og lager trofeer og andre kommersielle produkter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er taksidermist.

Læreplan

Læreplan i taksidermistfag

Taksidermisten arbeider med utstopping av dyr, utfører konservering og preparering av biologisk materiale til vitenskaplige samlinger og til utstillinger, og lager troféer og andre kommersielle produkter. Å ta vare på biologisk materiale for vitenskaplig dokumentasjon, forskning og undervisning har samfunnsmessig verdi og gir grunnlag for bærekraftig utvikling og forvaltning av biologisk mangfold, lokalt og internasjonalt.

Opplæringen skal bidra til å utvikle håndverksferdigheter, evne til kritisk refleksjon, etiske holdninger til faget og forståelse av hvordan faget utøves lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Opplæringen skal bidra til innsikt i anatomi, artskunnskap og fauna, naturvern og økologi. Opplæringen skal gi erfaring med utvikling og produksjon av taksidermistprodukter, og skal rette oppmerksomhet mot helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid med materialer, redskaper og teknikker. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle forståelse for ressursforvaltningen i markedsperspektiv, og bidra til å utvikle evne til å se bærekraftige muligheter i faget. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er taksidermist.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker