Nøkkelinformasjon

Du får kompetanse innen taktekking av nybygg, rehabilitering, service og reparasjon av takbelegg og membraner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er taktekker.

Læreplan

Læreplan i tak- og membrantekkerfaget

Vg3 tak- og membrantekkerfaget handler om å sikre konstruksjoner mot klimaendringer og ta vare på energiressursene gjennom valg av isolasjon og tekkemetode. Faget skal sette lærlingene i stand til å ta hensyn til miljø og bærekraft og motvirke negative klimapåkjenninger gjennom å velge dampsperrer, isolasjonsmaterialer og tekkeløsninger. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan verne verdier i og på bygg og anlegg mot ytre og indre belastninger.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker