Nøkkelinformasjon

Du lærer å rigge stillaser og arbeidsplattformer til yrkesutøvere innen landbasert byggenæring, industri og installasjoner offshore.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er stillasbygger.

Læreplan

Læreplan i stillasbyggerfag

Stillasbyggerfaget handler om å montere stillaser og arbeidsplattformer for å tilrettelegge for arbeid som skal utføres av yrkesutøvere i bygge- og anleggsbransjen, i industrien og på installasjoner offshore. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å montere stillaser, dekke inn konstruksjoner midlertidig og skape sikre arbeidsforhold for ulike arbeidsgrupper. Det handler videre om å bruke og gjenbruke materialer på en sikker og bærekraftig måte. Faget skal utvikle yrkesutøvere som kan sikre arbeidslivets og samfunnets behov for en sikker og effektiv arbeidsplass for alle som arbeider i høyden.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker