Nøkkelinformasjon

Du lærer å produsere vinduer, dører, trapper og innredning til boliger, næringsbygg, skip og kjøretøy.

Læreplan

Læreplan i snekkerfaget

Vg3 snikkarfaget handlar om å produsere vindauge, dører, trapper og innreiingar til bustader og næringsbygg og innreiing av skip og køyretøy. Faget skal gjere lærlingane i stand til å handtere materialar, bruke maskiner og setje saman og montere ulike produkt. Faget bidreg til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvarar som bruker råvarer og produksjonsteknikkar som sikrar kostnadseffektivitet, framstiller treprodukt som gir varige og miljøvennlege og energieffektive produkt, og sikrar estetisk uttrykk.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode BATBY3:

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker