Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for yrkesutøving innen driving, oppstalling, bedøving og avliving av dyr og klargjøring av skrottene for videre bearbeiding.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er slakter.

Læreplan

Læreplan i slakterfag

Vg3 slakterfaget handler om driving, oppstalling, bedøving og avliving av dyr og klargjøring av skrotter til videreforedling i tråd med håndverkstradisjoner, rutiner, lover og forskrifter. Faget handler videre om riktig håndtering av levende dyr og kunnskap om dyrs atferd og instinkter og om ulike metoder for bedøving og avliving. Vg3 slakterfaget handler også om mattrygghet gjennom hele slakteprosessen og om å forvalte ressurser på en bærekraftig måte. Faget skal bidra til å utvikle selvstendige, samarbeidende og omstillingsdyktige fagarbeidere i et arbeidsliv i endring.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker