Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for yrkesutøving innen mottak, videreforedling og omsettelse av sjømat.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagarbeider sjømatproduksjon.

Læreplan

Læreplan i sjømatproduksjon

Vg3 sjømatproduksjon handlar om klargjering, oppbevaring, vidareforedling og omsetning av sjømat. Faget handlar vidare om slakting etter gjeldande forskrifter, sløying, filetering og reinsing av sjømat. Vg3 sjømatproduksjon skal gjennom overvaking og betening av produksjonsutstyr, operatørvedlikehald og forbetringsarbeid bidra til å fremme matsikkerheit og berekraftig ressursforvaltning. Faget skal òg bidra til å utvikle sjølvstendige, samarbeidande og omstillingsdyktige fagarbeidarar i eit arbeidsliv i endring.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger