Nøkkelinformasjon

Du lærer å forebygge og redusere konsekvenser av uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er vekter.

Læreplan

Læreplan i sikkerhetsfag

Vg3 sikkerhetsfaget handler om å forebygge, minske risiko for og å redusere konsekvenser av kriminalitet og uønskede hendelser. Videre handler faget om samfunnssikkerhet, objektsikkerhet, personlig sikkerhet og helsefremmende arbeid. Faget skal ruste lærlingene til et arbeidsliv der sikkerhetsbehovet endres i takt med et skiftende trusselbilde og teknologisk fremgang.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode SSSIK3:

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker