Nøkkelinformasjon

Du får praktiske ferdigheter og faglig innsikt knyttet til trykkfarger, metoder og utstyr i produksjonsprosesser.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er serigraf.

Læreplan

Læreplan i serigrafifag

Vg3 serigrafifaget handler om produksjon av trykk i spennet fra industri og tekstil til grafikk og kunst. Faget handler om serigrafisk kompetanse og praktisk opplæring i forarbeid, trykking og etterarbeid og å ivareta miljøet gjennom resirkulering og reduksjon av skadelige utslipp. Videre handler serigrafifaget om å gi arbeidslivet og samfunnet nøyaktige og selvstendige fagarbeidere som er omstillingsdyktige, kan ta i bruk tilgjengelig teknologi og har sikkerhetsforståelse.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker