Nøkkelinformasjon

Du lærer å produsere og reparere skinn, lær, kunstskinn duk og lerret for bil- og vognseter, seletøy og saler, kofferter, vesker og annet lærarbeid.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er salmaker.

Læreplan

Læreplan i salmakerfag

Vg3 salmakerfaget handler om å tilpasse, nyskape og produsere utstyr til dagens bruk av hest. Gjennom praktisk arbeid i tradisjonelle og nye søm- og formingsteknikker for nyproduksjon og reparasjoner utvikler lærlingene kunnskap om sammenhengen mellom materialvalg og produksjon og forståelse av anatomisk og biomekanisk tilpassing til både hest og rytter. Faget skal utvikle yrkesutøvere som kan dekke behovet for salmakerarbeid til både tradisjonell og moderne bruk, og som fremmer dyrevelferden i hestesporten.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode DHSAL3:

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker