Nøkkelinformasjon

Du får kompetanse på regelmessig og periodisk renhold og spesialrenhold i ulike typer bygg og transportmidler.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er renholdsoperatør.

Læreplan

Læreplan i renholdsoperatørfag

Reinhaldsoperatørfaget handlar om reinhald av bygg, anlegg, installasjonar og transportmiddel. Faget skal gjere lærlingane i stand til å forvalte, drifte og halde ved like serviceleveransar knytte til reinhald. Faget handlar om å sikre det indre og ytre miljøet gjennom å velje og bruke reinhaldsmaskiner, utstyr, metodar og kjemikalium på ein berekraftig måte. Faget handlar vidare om å vareta hygieniske og estetiske krav til bygg, anlegg og transportmiddel. Reinhaldsoperatørfaget bidreg til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan halde bygg, anlegg, installasjonar og transportmiddel reine og å halde dei ved like for å minimere miljøavtrykket og sikre livssyklusen til overflatene.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode BARHO3:

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker