Nøkkelinformasjon

Du lærer om å legge grunnlaget for yrkesutøvelse knyttet til det helhetlige reiselivsproduktet, som inkluderer kundebehandling, service, salg, markedsføring, utvikling av reiselivsprodukt, transport og transportformidling.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er reiselivsmedarbeider.

Læreplan

Læreplan i reiselivsfaget

Vg3 reiselivsfaget handlar om drift, sal og service innanfor det heilskaplege reiselivsproduktet. Vidare handlar det om profesjonell kommunikasjon og kulturforståing i møte med gjester og kundar. Faget skal ruste lærlingane til å ta del i eit arbeidsliv der trendar og marknadssituasjon endrar seg etter ønska til kundane og etter utviklinga og krava som samfunnet stiller.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode SSRLV3:

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger