Nøkkelinformasjon

Du lærer om å utvikle, framstille og optimalisere produkter basert på plastmaterialer på en bærekraftig måte.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i plastfag.

Læreplan

Læreplan i plastfaget

Vg3 plastfaget handler om å utvikle, framstille og optimalisere produkter basert på plastmaterialer på en bærekraftig måte. Faget skal gi lærlingene innsikt og praktiske ferdigheter i utviklingen av plastmaterialer og produksjonsmetoder og tilvirkingen av produkter, og de skal få kompetanse innenfor kostnadseffektivitet og kvalitetssikring av produkter. Faget skal bidra til innsikt i hvordan plastmaterialene påvirker ytre miljø og klima, og til forståelse av sirkulærøkonomi. Faget skal bidra til at industrien får fagarbeidere som er selvstendige, løsningsorienterte, skapende, innovative og engasjerte innenfor yrket.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode TPTEP3:

På gammel kode TPPLM3:

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker