Nøkkelinformasjon

Du lærer om framstilling, vedlikehold og reparasjon av ortopediske hjelpemidler.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er ortopeditekniker.

Læreplan

Læreplan i ortopediteknikkfag

Vg3 ortopediteknikkfaget handler om å dekke samfunnets behov for yrkesutøvere som kan framstille, reparere og vedlikeholde ortopediske hjelpemidler. Faget skal bidra til at livskvaliteten til personer med nedsatt funksjonsevne forbedres og at flere kan delta i samfunns- og yrkeslivet. Kunnskaper om materialer, teknikker, design og funksjon i et flerdimensjonalt perspektiv inngår også. Videre skal faget bidra til at ortopediteknikeren kan planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppgaver ut fra brukerens behov og gjeldende regelverk.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker