Nøkkelinformasjon

Du lærer håndverkstradisjoner og bidrar til å dekke samfunnets behov for observasjoner, målinger og registreringer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er optroniker.

Læreplan

Læreplan i optronikerfag

Vg3 optronikerfaget handler om systemer innen optikk, elektronikk og mekanikk. Videre handler det om sensordata, datafangst og bearbeiding av data. Faget handler også om å sette sammen ulike komponenter til optroniske systemer. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for omstilling, og som ivaretar samfunnets behov for velfungerende optroniske systemer.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode DHOPT3:

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker