Nøkkelinformasjon

Du lærer å bruke ikke-ødeleggende metoder for å verifisere produkter i henhold til tekniske tegninger, standarder og spesifikasjoner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er NDT-kontrollør.

Læreplan

Læreplan i ndt-kontrollørfag

Vg3 NDT-kontrollørfaget (Non-Destructive Testing) handler om å påvise avvik i metalliske og ikke-metalliske materialer som kompositt, plast og betong ved hjelp av forskjellige NDT-metoder. Faget skal bidra til at lærlingene kan utføre selvstendig arbeid med NDT-metoder og -teknikker i samsvar med internasjonale standarder og krav til kvalitet og miljø. Faget skal videre legge til rette for yrkesutøvelse innenfor kjemisk og mekanisk industri, skipsbygging og oljeindustri på land og til vanns. Faget skal bidra til å utvikle selvstendighet og evne til kommunikasjon og samarbeid på tvers av faggrupper. NDT-kontrollørfaget bygger på kvalifiseringskrav for sertifisering i henhold til NS-EN ISO 9712.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker