Nøkkelinformasjon

Du lærere å prosjektere, installere og vedlikeholde lås- og beslagprodukter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er låsesmed.

Læreplan

Læreplan i låsesmedfag

Vg3 låsesmedfaget handler om arbeid med sikringstiltak, sikkerhetsanlegg og sikring av liv, eiendom og verdier. Videre handler faget om krav til tilgjengelighet, rømning og beskyttelse mot innbrudd, brann, sabotasje og terrorhandlinger. Faget skal utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for omstilling og som ivaretar samfunnets behov for å sikre liv, eiendom og verdier

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker