Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for sikker yrkesutøvelse innen operasjon, kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskaper.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner.

Læreplan

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfag

Vg3 kran- og løfteoperasjonsfaget handler om planlegging, risikovurdering, og gjennomføring av løfteoperasjoner med ulike krantyper og vedlikehold ved bruk av løfteutstyr. Faget skal bidra til at lærlingene tilegner seg kunnskap om farer og konsekvenser ved ulike offshore og landbaserte løfteoperasjoner. Faget skal bidra til at samfunnet får dekket sine behov for løfteoperasjoner der personell, materiell og miljø ikke utsettes for en uakseptabel risiko. Videre handler faget om at arbeidslivet får kran- og løfteoperatører som samarbeider aktivt med andre aktører for å løse løfteoppdrag på en trygg og effektiv måte.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger