Nøkkelinformasjon

Du lærer å skjære og videreforedle ulike typer slakt.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er kjøttskjærer.

Læreplan

Læreplan i kjøttskjærerfag

Vg3 kjøttskjærerfaget handler om nedskjæring og videreforedling av ulike typer slakt i tråd med håndverkstradisjoner og regelverk. Faget skal bidra til at lærlingene kan ta imot og vurdere slakt og få kunnskap om slakteskrottens anatomi, ulike skjæremønstre og produkters bruksområder. Vg3 kjøttskjærerfaget handler videre om mattrygghet gjennom hele skjæreprosessen og om å ta vare på og forvalte ressurser på en bærekraftig måte. Faget skal også bidra til å utvikle selvstendige, samarbeidende og omstillingsdyktige fagarbeidere i et arbeidsliv i endring.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker