Nøkkelinformasjon

Du lærer å utvikle og produsere keramiske produkter etter markedets behov.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er keramiker.

Læreplan

Læreplan i keramikerfag

Keramikerfaget har lange tradisjoner. Lærefaget skal bidra til utvikling og produksjon av keramiske produkter etter markedets behov. Faget skal ivareta gamle teknikker og utvikle disse videre.

Opplæringen skal bidra til å utvikle håndverksmessige ferdigheter og kompetanse i keramikerfaget. Opplæringen skal bidra til å utvikle forståelse for estetiske problemstillinger knyttet til ulike kulturer, tradisjoner og trender i lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Opplæringen skal videre bidra til å fremme forståelse for forhold mellom marked og produksjon.

I opplæringen skal det legges vekt på skapende arbeid med relevante materialer, redskaper og teknikker. Opplæringen skal legge grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse, entreprenørskap og nyskaping i keramikerfaget. Opplæringen skal også bidra til forståelse for ressursforvaltning og helse, miljø og sikkerhet. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er keramiker.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker