Nøkkelinformasjon

Du lærer å industrielt fremstille tradisjonsrike og nyskapende tekstiler, fra råmateriale til ferdig produkt. Du fordyper deg i enten farging, trykking og etterbehandling, i garnfremstilling, i industrisøm, i trikotasje eller i veving.

Læreplan

Læreplan i industritekstilfaget

Vg3 industritekstilfaget handlar om industriell framstilling av tradisjonsrike og nyskapande tekstilar frå råmateriale til ferdige samanføydde produkt. Faget skal bidra til kunnskap og ferdigheit gjennom fordjuping anten i farging, trykking og etterbehandling, i garnframstilling, i industrisaum, i trikotasje eller i veving. Faget handlar om å utvikle fagarbeidarar til framstilling av tekstile produkt ved bruk av ulike typar maskiner og prosessar, for å møte ein industri i utvikling som medverkar til å fremje berekraftig produksjon. Faget skal bidra med fagarbeidarar som har kunnskap om teknologi, prosessar, råvarer og kvalitet gjennom framstilling av tradisjonsrike og moderne produkt. 

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode TPIVE3:

På gammel kode TPITR3:

På gammel kode TPISM3:

På gammel kode TPIGS3:

På gammel kode TPIFT3:

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger