Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen industriell produksjon av de myke delene av møbler, med tekstiler og fyllmateriale.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er industritapetserer.

Læreplan

Læreplan i industritapetsererfag

Vg3 industritapetserarfaget handlar om industriell produksjon av dei mjuke delane av møblar. Faget skal medverke til å utvikle ei heilskapleg forståing av produksjonsprosessar og produkt. Det omfattar å utvikle yrkesutøvarar som kan vere med på å produsere, transportere, resirkulere og bruke materiale på ein berekraftig måte. Vidare skal faget medverke til å styrkje konkurransekrafta og innovasjonsevna til bedrifta i ein marknad der komfort, kvalitet og utsjånad er avgjerande.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker